Akcija "250 vakifa" za novi školski objekat

Karađoz-begova medresa u saradnji sa Vakufska direkcija i Muftijstvom mostarskim početkom mjeseca ramazana pokrenula je akciju prikupljanja donacija za opremanje Nove školske zgrade. Karađoz-begova medresa predstavlja jednu od najznačajnijih institucija islamske duhovnosti Bošnjaka u Hercegovini.

Jedna je od ključnih za dugoročno očuvanje islamskog identiteta. Stoga menadžment ove škole smatra da će brojni dobrotvori koji su svjesni svoje aktivne društvene uloge nabolje znati prepoznati značaj ulaganja u hajrate čija je vrijednost trajna i dobra nepresušna te da će podržati  akciju „250 Vakifa Karađoz-begove medrese“.

Karađoz-begova medresa donatorima, vakifima nudi mogućnost da postanu: članovi Društva vakifa, članovi Kluba prijatelja Medrese ili učesnici u akciji 250 VAKIFAKARAĐOZ-BEGOVE MEDRESE. Član društva vakifa može postati svaki pojedinac, skupina, džemat, udruženje, fizičko i pravno lice. Za sva novčana uvakufljenja od 1 000 KM i više izdaje se Vakufnama.

Karađoz-begova medresa već punih 17 godina nastavu izvodi u dva odvojena dijela grada i dvije zasebne zgrade. Da bi zadovoljila aktuelne zahtjeve vremena, potrebe učenika, savremene pedagoške standarde i dosegla optimalne nivoe odgojno-obrazovne institucije Medresa je 2005.g. počela izgradnju nove školske  zgrade sa internatom. Objekat sadrži; 13učionica sa kabinetima, multimedijalnu salu, laboratoriju, biblioteku sa čitaonicom, internat za učenice, kuhinju sa restoranom, prostorije za administraciju...Za predstojeću nastavnu godinu prinuđeni su da opreme 11 učionica za odvijanje nastavnog procesa, za što je neophodno osigurati oko 300.000 KM.

Podrška u ostvarenju ovoga projekta može biti novčana, u materijalnim sredstvima ili potrebnoj opremi, ili u vidu radnog angažmana na završetku neophodnih radova.“,navodi se u pismu namjere Karađoz-begove medrese.

Akciju 250 vakifa mogu podržati svi građani i pozivom na broj 090/292-038 donirati 3 KM.