Dani vakufa

'19 '18 '17 '16 '15 '14 '13 '12 '11

Održana tribina pod nazivom "Vakufi i vakifi u Fojnici"

Održana tribina pod nazivom

U srijedu 18.04.2018. godine, u sali hotela " Reumal" održana je tribina pod nazivom " Vakufi i vakifi u Fojnici". Tribinu su u okviru manifestacije “Dani vakufa” organizovali Vakufska...

Predstavljena knjiga u pet tomova 'Bosanske vakufname'

Predstavljena knjiga u pet tomova 'Bosanske vakufname'

Knjiga u pet tomova “Bosanske vakufname”, objavljena u suradnji vakufskih direkcija iz Sarajeva i Ankare (Turska), predstavljena je u Sarajevu u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u okviru...