Manifestacija „Dani vakufa u BiH 2012“

Manifestacija „Dani vakufa u BiH 2012“

Vakufska direkcija je prošle godine prvi put organizirala manifestaciju pod nazivom„Dani vakufa u BiH“. Manifestacija je održana u Sarajevu, Mostaru i Livnu. Trajala je od17. do 28. juna 2011. godine. Spomenuta manifestacija obilježena je kroz različite sadržaje kaošto su: naučni skupovi, okrugli stolovi, tribine, izložbe fotografija, promocija knjiga i dr. Cilj ove manifestacije je reafirmiranje društvene svijesti o značaju i ulozi vakufa kroz vrijeme, te da se potakne njihova zaštita, promocija, ali i restitucija. 

Imajući u vidu pozitivni odjek prošlogodišnje manifestacije i njen uspjeh, Vakufska direkcija i ove godine organizira manifestaciju „Dani vakufa u BiH“. Okosnicu manifestacije „Dani vakufa u BiH 2012“ činit će: promocija dokumentarnog filma o vakufima pod naslovom „Bosna je zemlja vakufa“, autorice Zehre Alispahić i scenariste Muhameda Halilovića, naučni skup omukatama ili vakufskim zakupninama, okrugli stolovi, tribine, promocija knjiga, prezentacijavakufskih projekata, hutba, te na kraju održavanje mevluda i poklanjanje hatme pred duše bh. Vakifa. Ovogodišnja manifestacije bit će održana u Sarajevu, Tuzli i Banjoj Luci. 

U Prilogu dostavljamo i sadržaj ovogodišnje manifestacije:

11.06.2012 – Ponedjeljak 

14:00 - 14:45 

Gazi Husrev-begova medresa, Sarajevo SVEČANO OTVARANJE MANIFESTACIJE Obraćanje organizatora  i gostiju 

14:45 - 15:30 

Gazi Husrev-begova medresa, Sarajevo 

BOSNA I HERCEGOVINA JE ZEMLJA VAKUFA 

Prikazivanje dokumentarnog filma o vakufima u Bosni i Hercegovini 

12.06.2012 – Utorak 

19:00 - 19:45 

Bošnjački institut - Fondacija Adil Zulfikarpašić, Sarajevo 

ISA-BEG ISHAKOVIĆ I NJEGOVI VAKUFI - 550 GODINA - Tribina 

Predavač: dr. Ismet Bušatlić 

19:45 - 20:15

Bošnjački institut - Fondacija Adil Zulfikarpašić, Sarajevo REKONSTRUKCIJA ISA-BEGOVOG HAMAMA Video prezentacija budućeg izgleda Isa-begovog hamama 

13.06.2012 – Srijeda

10:00 - 13:00 

Fakultet islamskih nauka, Sarajevo MUKATE U BOSNI I HERCEGOVINI Okrugli sto 

Teme i predavači: 

1. ”Šerijatsko utemeljenje mukata” dr. Muharem Štulanović, 

2. ”Primjena mukata sistema u vakufima, istorijski i savremeni prikaz u Turskoj”, dr. Rahman Ademi i Mevlut Džam 

3. ”Idžaretejn  i mukata  zakupi Gazi Husrev-begovog vakufa”, Mustafa Vatrenjak 

4. ”Mogućnost ponovnog uspostavljanja mukata 

u pravnom sistemu u BiH”, Esad Hrvačić 

5. ”Iznajmljivanje vakufa vakufu”, dr. Ismet Bušatlić 

6. ”Ekonomska opravdanost  mukata”, mr. Senad Ćeman 

19:00 - 20:00 

Bošnjački institut - Fondacija Adil Zulfikarpašić, Sarajevo 

VAKUFSKA PITANJA  U FETVAMA SAVREMENIH ŠERIJATSKIH PRAVNIKA Promocija knjige mr.hfz. Muhameda Čajlakovića 

Promotori: dr. Fikret Karčić, dr. Enes Ljevaković, dr. Mustafa Hasani, mr. Ferid Dautović

 14.06.2012 – Četvrtak 

10:00 - 12:00 

Bosanski kulturni centar, Tuzla 

ULOGA GAZI TURALI-BEGOVA  VAKUFA U RAZVOJU TUZLE 

Okrugli sto 

Teme i predavači: 

1. ”Turali-begovi vakufi”, mr. Kemal Bašić 

2. ”Predstavljanje Gazi Turali-begove vakufname”, dr. Munir Mujić 

3. ”Uzurpacija Gazi Turali-begova vakufa u Tuzli”, dr. Izet Šabotić 

4. ”O urbanom  razvoju Tuzle”, mr. Rusmir Djedović 

5. ”Prilike u Bosni sredinom XV vijeka sa posebnim  osvrtom  na Tuzlu i njenu okolinu”, dr. Midhat Spahić

12:15 - 13:00

Bosanski kulturni centar, Tuzla 

VAKUFSKA PITANJA  U FETVAMA SAVREMENIH ŠERIJATSKIH PRAVNIKA Promocija knjige mr.hfz. Muhameda Čajlakovića 

Promotori: dr. Ismet Bušatlić, dr. Enes Ljevaković, dr. Mustafa Hasani, mr. Ferid Dautović

13:15 - 14:00 

Bosanski kulturni centar, Tuzla 

BOSNA I HERCEGOVINA JE ZEMLJA VAKUFA 

Prikazivanje dokumentarnog filma o vakufima u Bosni i Hercegovini 

15.06.2012 – Petak 

13:00 - 13:45 

Bosna i Hercegovina i dijaspora 

HUTBA O VAKUFIMA 

U svim džamijama u BiH i dijaspori

14:00 - 14:30 

Sportska  dvorana  ”Mejdan”, Banja Luka 

VAKUFI U BANJOJ LUCI - NEKAD I SAD 

Tribina 

Predavač: dr. Sabira Husedžinović 

14:30 - 15:15 

Sportska  dvorana  ”Mejdan”, Banja Luka VAKUFSKA PITANJA  U FETVAMA SAVREMENIH ŠERIJATSKIH PRAVNIKA 

Promocija knjige mr.hfz. Muhameda Čajlakovića 

Promotori: dr. Ismet Bušatlić, dr. Enes Ljevaković, dr. Mustafa Hasani, mr. Ferid Dautović 

15:15 - 16:00 

Sportska  dvorana  ”Mejdan”, Banja Luka 

BOSNA I HERCEGOVINA JE ZEMLJA VAKUFA 

Prikazivanje dokumentarnog filma o vakufima u Bosni i Hercegovini

15.06.2012 – Subota

21:00 - 21:45 

Gazi Husrev-begova džamija, Sarajevo 

DAN VAKIFA I LEJLETU-L-MI’RADŽ 

Predavanje 

21:45 - 22:15 

Gazi Husrev-begova džamija, Sarajevo 

MEVLUD I HATMA DOVA 

22:15 - 22:30 

Gazi Husrev-begova džamija, Sarajevo 

ZATVARANJE MANIFESTACIJE