Manifestacija „Dani vakufa u BiH 2018“

Manifestacija „Dani vakufa u BiH 2018“

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
„Kada radite neki posao gledajte da ga do savršenstva dovedete.“ (hadis)

Preuzmite prezentaciju realiziranih projekata i aktivnosti 2017.

Uvaženi Reisu-l-ulema, poštovane muftije, članovi Rijaseta, gradonačelniče Grada Sarajeva, rektore sarajevskog univerziteta, dekani fakulteta, prijatelji iz Generalne direkcije vakufa Republike Turske, članovi UO VD, ekselencije, eminencije, kolege imami, kulturni i javni radnici, predstavnici medija, dame i gospodo...

U ime Vakufske direkcije IZ u BiH izražavamo neizmjerno zadovoljstvo što nam je pripala čast da, evo već osmu godinu zaredom, organiziramo manifestaciju posvećenu vakufima na prostoru BiH. Hvala vam na podršci i praćenju naših aktivnosti.

Danas je 26. redžeb, dan kada je prije, skoro, 500 godina veliki Gazi Husrev-beg potpisao svoje vakufname i na taj način postavio temelje vjerskom, kulturnom, ekonomskom, obrazovnom i humanitarnom životu u gradu Sarajevu. 26. redžeb je dan koji se po takvimu Islamske zajednice obilježava kao Dan vakifa. Vakufska direkcija svake godine, baš na ovaj datum, organizira Manifestaciju Dani vakufa u BiH htijući tako podsjetiti širu društvenu javnost na ulogu i značaj vakufa u nastanku i urbanizaciji BH gradova.

U vakufima je veliki potencijal. To se može vidjeti iz brojnih aktivnosti koje smo realizirali u proteklom periodu. One, iz godine u godinu, rastu. Neke od njih možete vidjeti na sljedećim slajdovima.

Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u godini koja je iza nas nastojala je da održi kontinuitet uspješne saradnje sa različitim subjektima i institucijama u čijim je nadležnostima čuvanje i unaprijeđenje vakufa i briga o istim, te da koliko je god moguće bilo, takvu vrstu saradnje proširi i na druge zainteresirane subjekte.

U realizaciji svojih ciljeva i zadataka Vakufska direkcija se oslanja na dobru saradnju sa muftijstvima i medžlisima. Iz godine u godinu ta saradnja je sve plodonosnija. To se može vidjeti i po broju realiziranih ili započetih projekata.

U protekloj godini nastojali smo njegovati, unaprijediti i zadržati kurs izuzetnih odnosa sa institucijama koje se bave vakufima, iz nama prijateljskih zemalja i muslimanskih zajednica, kao što su Republika Turska, Država Kuvajt i druge muslimanske zemlje.

Posebno se ponosimo dobrom saradnjom sa Generalnom direkcijom vakufa Republike Turske, Ministarstvom vakufa države Kuvajt i Generalnim sekretarijatom za vakufe države Kuvajt, kao zvaničnim državnim institucijama, kao i drugim institucijama i organizacijama iz tih zemalja, poput Humanitarne organizacije En-Nedžat, Rahma international, Bejtu zekat, Međunarodna islamska humanitarna organizacija, TIKA, Diyanet, Generalni kuvajtski komitet, Ihja turasul-islami, te Human Appeal iz UAE, Igasa iz KSA...

Vakufska direkcija je nastojala unaprijediti i načine saradnje sa navedenim institucijama i, kao što možemo vidjeti, proširiti i obogatiti spektar aktivnosti u kojima se ta saradnja manifestuje. Ranije je ta saradnja kao što je nama poznato bila vezana isključivo za projekte izgradnje džamija i drugih vjerskih objekata budući da su to od nas tražile prilike i potrebe Islamske zajednice i njenih članova.

Prethodnih godina te aktivnosti proširili smo na obrazovanje, humanitarno-socijalne, privredne, poljoprivredne aktivnosti, kao i druge vidove pružanja pomoći našem stanovništvu.

U prošloj 2017. godini pored redovnih aktivnosti uspjeli smo realizirati ili započeti realizaciju velikog broja različitih kapitalnih projekata. Pri tome se gledala ravnomjerna zastupljenost projekata iz svih kategorija vakufa; kako vjerskih i obrazovnih, tako socijalnih i ekonomskih.

U saradnji sa Generalnom direkcijom vakufa iz Republike Turske obezbijedili smo sredstva i potpisali protokole za realizaciju projekata:

 • Izgradnja tržnog centra u Sanskom Mostu,
 • Rekonstrukcija i restauracija Behram-begove džamije u Tuzli
 • Restauracija i sanacija kompleksa Ferhad-begove džamije u Tešnju
 • Izgradnja vakufsko-edukativnog centra „Medresa“ u Fojnici
 • Dovršetak izgradnje Upravne zgrade Rijaseta IZ u BiH

U istoj godini započeli smo realizaciju projekata:

 • Izgradnja studentskog doma Fakulteta islamskih nauka
 • Izgradnja stambeno-poslovnog objekta u Odobašinoj, (Ova dva objekta planiramo ove godine svečano otvoriti)
 • Restauracija i rekonstrukcija baščaršijske Hovadže Durak džamije u Sarajevu,
 • Ponovna izgradnja Arnaudija džamije u Banja Luci
 • Restauracija i sanacija Šarene džamije u Travniku
 • Podjela preko 5500 prehrambenih paketa.
 • Sa Generalnim sekreterijatom za vakufe iz države Kuvajt započeli smo realizaciju projekata:

  • Izgradnja džamije u Breziku – MIZ Zavidovići
  • Izgradnja islamskog centra u džematu Pećigrad – MIZ Cazin
  • Nastavak radova na izgradnji džamije u džematu Obarak – MIZ Goražde
  • Štampanje zbornika radova sa Foruma o pravnim pitanjima vakufa održanom u Sarajevu 2015. godine.

  Pored ovih projekata važno je istaknuti saradnju u organizaciji seminara, simpozijuma i konferencija u oblasti vakufa kao i razmjeni iskustava između ove dvije institucije.

  Što se tiče aktivnosti i saradnje sa organima i ustanovama IZ u BiH svake godine organiziramo savjetovanje o vakufima za predstavnike medžlisa IZ sa područja bihaćkog, banjalučkog, travničkog, tuzlanskog, zeničkog, sarajevskog, goraždanskog i mostarskog Muftijstva. Prošle godine prezentirana je tema „Aktuelna pravna problematika vakufa“ kojom je obuhvaćena najvažnija aktuelna vakufska pitanja koja se pojavljuju u radu sa vakufima, ali i tema „Investiranje u vakufe - iskustva, modaliteti i procedure“, u okviru kojeg su prezentirana dosadašnja iskustva Vakufske direkcije u vezi sa potrebama i načinima investiranja u vakufe, vrste investiranja, modeli prema kojima se investiranje može realizirati, te neophodne procedure u izradi projekata i aplikacija za pomoć u finansiranju projekta.

  Također, u saradnji sa sarajevskim Muftijstvom i Mrežom mladih Muftijstva Sarajevskog realizirana je akcija čišćenja ostataka džamije i harema Ahmed-paše Džezara džamije ili Ljubovića džamije u Bileći kako se spominje u drugim izvorima. Saradnja sa Mrežom mladih nastavit će se i ubuduće.

  Nadalje, Vakufska direkcija je u saradnji s Opštinom Centar započela još jedan veoma značajan projekat, a to je istraživanje lokaliteta Kalin-hadži Alijine džamije u Sarajevu. Cilj istraživanja je da se završi započeto arheološko istraživanje cijelog areala nekadašnjeg kompleksa Kalin hadži Alijine džamije sa mezaristanom i eventualnim drugim ostacima na tom prostoru, a preko arheoloških nalaza bi se popunila jedna praznina u naučnom pogledu kada je u pitanju izučavanje prošlosti Sarajeva, a samim tim i Bosne i Hercegovine.

  U saradnji sa medžlisima IZ realiziraju se različiti vakufski projekti. Od svakodnevne pravne pomoći medžlisima, preko projekata za kojima medžlisi imaju potrebu do seminara na kojima se educiraju kadrovi medžlisa u pravnim pitanjima i u kontekstu pojave novih zakonskih rješenja koji mogu biti pogubni za imovinu Islamske zajednice ukoliko se ne obraća pažnja na iste. Posebnu pažnju pružamo povratničkim džematima i projektima u bosanskohercegovačkom entitetu RS-e. U toku je implementacija projekta promjena indikacija u zemljišno knjižnim uredima koja podrazumjeva uknjižbu svih vakufa na identičan način – IZ u BiH – Medžlis – vakuf.

  U skladu sa usvojenim Pravilima o uvakufljenju i pravnom statusu vakufa u dijaspori Vakufska direkcija IZ vrši evidenciju vakufske imovine u bošnjačkim džematima u dijaspori i nastoji pomoći džematima u realizaciji vakufskih projekata.

  Kada su u pitanju bošnjački džemati u dijaspori, moramo kazati da su članovi IZ u dijaspori veoma aktivni i spremni podržati svaki hajrat i projekat koji doprinosi jačanju zajednice Bošnjaka u zemljama u kojima žive. Prisustvovali smo i učestvovali na nekoliko donatorskih večeri i večeri vakifa u džematima širom Evrope. Pokazalo se kako su naši ljudi u dijaspori svjesni značaja čuvanja vakufa i osnivanja novih vakufa koji pomažu izgradnji kvalitetnijeg društvenog života Bošnjaka u tim džematima. Posebno nas raduje činjenica da su ljudi koji žive u dijaspori nerijetko vakifi pojedinih vakufa u BiH, čime jačaju vezu sa domovinom.

  Humanitarna organizacija En-Nedžat iz Kuvajta veoma je značajan partner Vakufskoj direkciji u realizaciji različitih projekata. Naša saradnja uspješno se odvija od 2013. godine. Do sada smo zajedno realizirali preko 30 projekata, a u prošloj godini sljedeće projekte:

  - Islamski kulturno-edukativni centar u Bužimu - Obdanište i škola Kur‘ana „IKRE“, MIZ Kiseljak - Izgradnja džamije u džematu Kruševci MIZ Kaljina - Izgradnja džamije u naselju Zlavast MIZ Bugojno - Izgradnja džamije na Volijaku MIZ Jajce - Rekonstrukcija zgrade MIZ Nevesinje i uređenje harema džamije Sultan Bajazita - Početak izgradnje Malkoč begove džamije u Glamoču - Završetak radova na izgradnji Gornjačke džamije u Derventi

  Vakufska direkcija aktivna je i na međunarodnom nivou. Njeni predstavnici redovno učestvuju u razmjeni iskustava u oblasti vakufa sa drugim međunarodnim institucijama i subjektima. Zahvaljujući toj saradnji u prilici smo da realiziramo značajan broj projekata. U protekloj godini aktivno smo uzeli učešće na međunarodnim konferencijama u Alžiru, Indoneziji, Turskoj i Kuvajtu.

  Na domaćem planu Vakufska direkcija surađuje sa brojnim humanitarnim organizacijama. Posebno bih izdvojio saradnju sa Udruženjem građana EMMAUS iz Doboj Istoka i Udruženje „Srce za djecu oboljelu od raka“. Sa EMMAUS udruženjem svake godine realiziramo veliki broj humanitarnih projekata koji se finansiraju iz prihoda vakufa namijenjenih za te svrhe. Vakufska direkcija je pomogla Udruženju „Srce za djecu oboljelu od raka“ da sagradi Roditeljsku kuću na Jezeru u koju su smješteni roditelji čija djeca boluju od raka. Saradnja sa tim udruženjem nastavljena je i nakon otvaranja Roditeljske kuće.

  Pored ovoga Vakufska direkcija putem Fonda za izdavačku djelatnost u prošloj godini štampala je sljedeća izdanja: „Bosanske vakufname“, Zbornik radova sa Sedmog foruma o pravnim pitanjima vakufa, Zbornik radova „Vakufi na području Jajca“, „Upravljanje vakufima u BiH od 1847. – 2017.“

  Sve ove aktivnosti su dokaz da je Bosna i Hercegovina kroz historiju bila zemlja vakifa i dobrotvora, ali da ona, s obzirom na okolnosti, ne zaostaje ni danas za tim vremenima.

  Nova vremena traže nove vakife, slavni preci su nam pokazali put kojim treba ići. Neke nove puteve sami trebamo pronaći i popločavati ih vlastitim hajratima. Mnogo toga se uradilo, još više ima da se uradi. Treba sačuvati i unaprijediti ono malo što je od vakufa ostalo, treba pokušati vratiti ono što je nepravedno oduzeto. Vakufe treba prilagoditi savremenom dobu i iznalaziti nove forme korištenja. To je polje na kojem djeluje i na kojem će djelovati Vakufska direkcija u budućnosti. Njen rad je transparentan, otvoren za sve sugestije, konstruktivne prijedloge, projekte koji imaju potencijal.

  Vakufi i danas, nakon četrnaest ipo stoljeća, pružaju velike mogućnosti, od nas zavisi hoćemo li ih iskoristiti.

  U kontekstu edukacije šire populacije i vjernika o fenomenu vakufa, te u cilju zaštite vakufske imovine, u sklopu Manifestacije Dani vakufa bit će upriličene promocije knjiga, svečano otvaranje novih vakufskih objekata, regionalna konferencija, postavljanje kamena temeljca za nove vakufe, izložba vakufnama, okrugli stolovi, tribine, i drugo u Sarajevu, Sanskom Mostu, Fojnici, Trebinju, Vitezu i Visokom. Svi ovi sadržaji bi trebali doprinijeti podizanju svijesti kod ljudi o važnosti institucije vakufa i trajnog dobra.

  Naše aktivnosti moraju biti usmjerene ka povratu vakufske imovine koja je oduzeta Islamskoj zajednici kako bi se ista oslabila, te umanjio, u određenom historijskom periodu, njen značaj i utjecaj na narod. Smatramo da su vakufi važan ekonomski potencijal koji treba vratiti vakufima, tj. Islamskoj zajednici kako bi ista bila u stanju da ispunjava svoje društvene obaveze. U tom smislu u toku Manifestacije ćemo u saradnji sa Međureligiskim vijećem BiH organizirati regionalnu konferenciju o restituciji kako bismo još jednom apelirali na svijest i savjest predstavnika zakonodavnih i izvršnih vlasti o nužnosti povrata bespravno oduzete imovine. Molimo Allaha dž.š. da nam podari strpljivost i ustrajnost u borbi za ostvarenje naših prava i obaveza!

  I na kraju, želim posebno da se zahvalim Reisu-l-ulemi IZ na kontinuiranoj podršci koju pruža radu i aktivnostima Vakufske direkcije.

  Također, želim da se zahvalim dokazanim prijateljima iz Turske, Kuvajta, Saudijske Arabije, Katara i drugih zemalja, koji nam pomažu u realizaciji veoma značajnih vakufskih projekata.

  Velike zahvale idu i onima koji su na izniman način doprinjeli da realiziramo ovogodišnju manifestaciju „Dani vakufa u BiH“. Imena nećemo nabrajati, jer uvijek postoji mogućnost da nekog preskočimo, međutim svima koji su učestvovali veliko hvala još jednom. Samo skupa možemo još više i bolje!

  Hvala Vam svima i dobro nam došli!