Održana radionica na temu reaktivacija vakufa na području Balkana

Održana radionica na temu reaktivacija vakufa na području Balkana

Danas je u okviru Sedmog međunarodnog foruma o vakufima, koji se održava u sklopu Manifestacije Dani vakufa u BiH 215. godine, održana i radionica za predstavnike Balkanskih zemalja na temu reaktivacija vakufa na području Balkana. Radionici su uz nosioce projekta Islamske banke za razvoj iz Džide, Generalnog sekretarijata za vakufe države Kuvajt i Generalne direkcije za vakufe Republike Turske, prisustvovali predstavnici Islamskih zajednica iz Crne Gore, Albanije, Kosova, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Turske.

Pogledajte video prilog na N1

Svaki od predstavnika uz prezentaciju izložio je status vakufa u njihovim zemljama sa osvrtom na historijat i trenutno stanje. Također govora je bilo o budućim aktivnostima i koracima koji se trebaju poduzeti u cilju reaktivacije vakufske imovine. Naročito rječi je bilo o sakupljanju dokumentacije o vakufima, identifikaciji vakufske imovine, selektiranju te formiranju baza podataka. Zajednički problemi svih zemalja jesu ne postojanje Zakona o restituciji ili njegova selektivna primjena u određenim zemljama kao i problem uzimanja početnih godina za denacionalizaciju imovine.

U kontekstu implementacije projekta reaktivacija vakufske imovine na Balkanu dogovoreni su i određeni koraci koji će narednih dana biti razrađeni u smislu poduzimanja budućih radnji na ovom izuzetno važnom projektu.

Pogledajte video prilog na N1