Održana tribina pod nazivom "Vakufi i vakifi u Fojnici"

Održana tribina pod nazivom

U srijedu 18.04.2018. godine, u sali hotela " Reumal" održana je tribina pod nazivom " Vakufi i vakifi u Fojnici". Tribinu su u okviru manifestacije “Dani vakufa” organizovali Vakufska direkcija u Bosni i Hercegovini i Medžlis IZ-e Fojnica. Na tribini su govorili dr. Ismet Bušatlić, dr. Senaid Zajimović i dr. Ćazim Hadžimejlić. Uvodno ašere je proučio h. Ćamil ef Hajdarević, a goste je poselamio glavni imam Medžlisa IZ-e Fojnica h. Edin ef. Rojo. Dvije 8 ilahije proučio je hor " Ruh". Moderator programa je bila Nadira Hurem.

O historijatu vakufa u Fojnici govorio je uvaženi prof. Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu i bivši dekan Ismet ef. Buštalić. Između ostalog kazao je da su vakufi u Fojnicu dolazili rijekom Fojnicom. Naveo je historijat prve fojničke Atik džamije, a zatim i druge Šaban Ahmed ef. džamije koji je uz džamiju sagradio i tekiju i medresu. Govorio je i o poznatim fojničkim profesorima koji su kasnije bili muftije širom Bosne i Hercegovine.

Dr. Ćazim Hadžimejlić govorio je o tekijama, zavijama i hanikahima te njihovoj vezi sa institucijom vakufa u islamu. Islam je na ove prostore došao prije zvaničnog pada srednjovjekovne Bosne pod osmansku upravu putem raznih derviških redova. On je istaknuo da su prve tekije ujedno i prvi vakufski objekti na ovim prostorima.

O ulozi vakufa i njihovom značaju govorio je direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović. On je istaknuo značaj institucije vakufa za razvoj zajednice. Vakufi su generirali razvoj urbanih sredina i kroz svoja raznovrsna ovaploćenja bili na usluzi svim građanima bez obzira na njihovu religijsku pripadnost. Vakuf je trajno dobro koje na ovom svijetu drži u životu sjećanje na vakifa i njegovu potrebu da zajednici nesebično zaviješta dobro. Šaban Ahmed ef. je najbolji dokaz da je vakuf trajno dobro i da Uzvišeni Gospodar ne dozvoljava da se trajno dobro zaboravi. Oživljavanjem njegove medrese koja je sagrađena prije 350 godina mi oživljavamo vakifa i dokazujemo da svi protekli sistemi koji su nastojali promijeniti namjenu medresi nisu izdržali do kraja. Nestali su, a Šaban Ahmed ef. Medresa prkosno se ponovo budi i svjedoči.

Na kraju programa uručene su zahvalnice za doprinos u radu MiZ - e Fojnica. Zahvalnice su dobili T.K.C. " Yunus Emre" u Fojnici, " Balkanski narodni pogled" Sarajevo, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida na čelu sa ministrom Salkom Bukvarevićem. Direktor Zajimović je uručio i posebnu vakufnamu za fojničkog vakifa g. Ahmeda Serdarevića koji je uvakufio oko 608 knjiga za biblioteku MiZ - e Fojnica.


Fotografije