Počele pripreme za manifestaciju „Dani vakufa u BiH“ 2018

Počele pripreme za manifestaciju „Dani vakufa u BiH“ 2018

U prostorijama Vakufske direkcije u Sarajevu danas je održan sastanak direktora Vakufske direkcije dr. Senaida Zajimovića, sa direktoricom Instituta za bošnjačku tradiciju dr. Dževadom Šuško. Povod posjete jesu pripreme za organizaciju manifestacije „Dani vakufa u BiH 2018“, gdje će aktivno učešće uzeti i članovi Instituta za bošnjačku tradiciju. Sastanku su prisustvovali: dr. Elvir Duranović, naučni saradnik Instituta, mr.hfz. Sumeja Ljevaković- Subašič, Viša stručna saradnica Instituta i mr. Amela Trako-Mahmutović pravnica Vakufske direkcije.

Imajući u vidu da se u sadržaju manifestacije tematski svake godine istražuje jedan grad u Bosni i Hercegovini i njegovi vakufi i vakifi, cilj naredne manifestacije organiziranje Okruglog stola na temu „Trebinjski vakufi i vakifi“. U sklopu toga, dogovoreno je da naučni radnici Instituta izvrše historijsko istraživanje vakufa na području grada Trebinja, zajedno sa Vakufskom direkcijom i ostalim eminentnim profesorima i docentima. Također, planirano je da se u sklopu manifestacije organizira Tribina: „Razumijevanje vakufa u bošnjačkoj tradiciji“.

Na sastanku je istaknuto da je cilj da se kroz ovakve sadržaje manifestacije doprinosi reaktiviranju svijesti građana o ulozi vakufa kako sa historijskog, tako i sa današenjeg aspekta.