Promocija „Monografije tuzlanskih vakufa“ u Jajcu i Sarajevu

Promocija „Monografije tuzlanskih vakufa“ u Jajcu i Sarajevu

U okviru ovogodišnje manifestacije „Dani vakufa u BiH 2017“, u utorak 25.04.2017. godine, u Domu kulture u Jajcu i 27.04.2017 u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu, upriličena je promocija knjige „Monografija tuzlanskih vakufa“, autora Mr.sc. Dženan Rahmanović i Mr. Sc. Elmedin Avdibašić.

O monografiji su govorili: Zehra Alispahić, profesorica na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, profesor dr.Midhat Spahić, profesor dr. Ismet Bušatlić, direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović, predsjednik Medžlisa IZ Tuzla Hasan Spahić i autori knjige.

U „Monografiji tuzlanskih vakufa“ autori su prikupili i evidentirali sve dostupne podatke o 19 aktivnih vakufa, zajedno sa turbetima u gradu Tuzli, te 12 ugašenih tuzlanskih vakufa. Osim toga, navedeni su podaci o objektima koji su ulazili u sastav vakufa, kao što su džamije, mektebi, stambeni i poslovni objekti. Za aktivne vakufe, detaljno je opisano u kakvom se stanju trenutno nalaze, da li se izdaju pod zakup, ukoliko je izvršena zamjena nekretnina, za šta su pogodne, da li imaju pristupni put i druge potrebne infromacije.

Profesor Midhat Spahić, je istakao strpljenje i upornost autora prilikom sakupljanja arhivske dokumentacije u izradi ove Monografije.

Vakufi su na ovim prostorima prolazili kroz različite društveno-ekonomske sisteme uvjetovane promjenom historijskog i civilizacijskog okruženja. Među najznačajnijim tuzlanskim vakifima bili su Gazi Turali-beg i Behram-beg. Jedini pisani dokument iz ovog perioda koji je sačuvan do naših dana je Gazi Turali-begova vakufnama. Napisana je u Čačku 15. Februara 1572. godine. Gazi Turali –begova vakufnama predstavlja vrijedan i jedini sačuvani pisani dokument o uvakufljenju iz tog perioda. Autori ovog djela su tokom istraživanja tuzlanskih vakufa došli u posjed još jedne vrijedne vakufname tuzlanskog vakifa Daut-bega iz 1891. godine.

Profesor Bašutlić je tokom promocije istaknuo značaj tuzlanskih vakufa, ali i veliki značaj izdavanjem jednog ovakovg dijela koje se može upotrebljavati za dodatna istraživanja i analize vakufa u Tuzli. Također, nije pravedno govoriti samo o instutucijama već i o ljudima koji su se brinuli o vakufima, kazao je profesor Bašutlić.

Direktor Vakufske direkcije, dr. Senaid Zajimović istakao je da je Medžlis Islamske zajednice Tuzla, predvođen predsjednikom Hasan-ef. Spahićem, uspio u proteklih nešto više od 20 godina da transformiše i mnogostruko unaprijedi vakufsku imovinu. Osim toga, ovaj Medžlis vodi brigu o cjelokupnoj vakufskoj imovini,a tome u prilog treba navesti i činjenicu da ovaj Medžlis ima službenika samo za rad na vakufskim predmetima.

Vakufska direkcija je, sa zadovoljstvom, prihvatila ovu incijativu kao način evidentiranja i registracije vakufske imovine. Ovaj projekat zahtjeva mnogo stručnog znanja i timskog rada koji su autori uložili i očekujemo da će njihovo iskustvo doprinjeti u radu na budućim projektima. Očekujemo da će i drugi medžlisi prihvatiti ovakav projekat predstavljanja vakufske imovine, istakao je dirketor dr. Senaid Zajimović.

Profesorica Zehra Alispahić je istakla da dramu koju su prošli tuzlanski vakufi, je drama koju su prošli svi vakufi u našoj državi. Na kraju promocije, obratili su se i samo autori ovog veoma značajnog djela, Mr.sc. Dženan Rahmanović i Mr. sc. Elmedin Avdibašić, koji su kazali da je cilj objavljivanja ove Monografije da se pokaže koliko je vakuf napredovao, i da ista daje budućim investitorima tačne podatke o vakufima. Planirano je izdanje još tri knjige.

Iskoristili su priliku da se zahvale dragom Bogu koji ih je uputio da započnu ovo hairli djelo, ljudima koji su im pomogli u realizaciji ovog posla i koji su sa njima podjelili informacije i neka saznanja o vakufima i historiji grada Tuzle.

Prilikom promocije Monografije upriličen je prijem za istaknute vakife Muftijstva travničkog, u Domu kulture u Jajcu.


Fotografije