Realizirani projekti

Realizirani projekti

Druga faza informacionog sistema

Druga faza informacionog sistema
Trajanje projekta:
tokom 2012 godine
Vrijednost projekta:
210.022,00 KM
Investitor:
Islamska banka za razvoj iz Džede i Generalni sekretarijat...

Prikupljanje arhivske građe

Prikupljanje arhivske građe
Trajanje projekta:
5 godina
Vrijednost projekta:
200.000,00 EUR
Investitor:
Generalna direkcija za vakufe Republike Turske