Projekat nabavke hemodijaliznih aparata za potrebe dijaliznih centara i bolnica u BiH

Projekat nabavke hemodijaliznih aparata za potrebe dijaliznih centara i bolnica u BiH

Projekat: Projekat nabavke hemodijaliznih aparata za potrebe dijaliznih centara i bolnica u BiH"

Nabavkom 10 hemodijaliznih aparata iz prihoda vakufa namijenjenih za ove svrhe unaprijeđeno je pružanje zdravstvenih usluga bubrežnim bolesnicima te olakšane njihove svakodnevne tegobe. Isporuka aparata realizirana je 2019. i 2020. godine sljedećim centrima i bolnicama: Univerzitetski klinički centar u Tuzli, Kantonalna bolnica Zenica, Opća bolnica Tešanj, Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić, JZU Kantonalna bolnica Goražde, Sveučilišna klinička bolnica (SKB) Mostar, Dom zdravlja Odžak I Dom zdravlja Visoko. Projekat je realiziran u saradnji sa fondacijom En-Nedžat iz Države Kuvajt.


Fotografije