Projekat štampanja kataloga Vakufi sa područja općina Stari Grad i Centar Sarajevo-nekad i sad

Projekat štampanja kataloga Vakufi sa područja općina Stari Grad i Centar Sarajevo-nekad i sad

Projekat: "Projekat štampanja kataloga Vakufi sa područja općina Stari Grad i Centar Sarajevo-nekad i sad"

Cilj projekta: Katalog, posvećen vakufima na području općina Stari Grad i Centar ima za cilj da reafirmira društvenu svijest o značaju i ulozi vakufa kroz vrijeme, da se potakne njihova zaštita, promocija, ali i restitucija.

Glavni rezultat ovog projekta:

  • Realizacijom ovog projekta se daje uvid u dio bogatog naslijeđa bosanskohercegovačkih vakufa i njihove uloge u nastanku i ekonomskom razvoju sarajevskih urbanih struktura.
  • Katalog prikazuje stanje vakufske imovine kroz turbulentni bosanskohercegovački historijski okvir, te je i podsjetnik na prava koja su vakifi činom uvakufljenja ostavili u emanet.