Zajimović: Insistiramo na donošenju zakona o restituciji

Zajimović: Insistiramo na donošenju zakona o restituciji

Vakufska direkcija Sarajevo organizira i ove godine manifestaciju Dani vakufa 2012 Sarajevo - Banja Luka - Tuzla. Hafiz Senaid Zajimović za Oslobođenje kaže kako će ove godine po drugi put Vakufska direkcija, na čijem je čelu, organizirati ovu manifestaciju i da već sada možemo reći kako je ona tradicionalna.

- S obzirom na to da se radilo o organiziranju veoma zahtjevne manifestacije sa skromnim ljudskim resursima, u tri grada, a uz to još prvi put u historiji, mogu slobodno izjaviti da smo prezadovoljni. Svi sadržaji manifestacije bili su dobro i kvalitetno pripremljeni. Medijski je bila dobro popraćena, a prisustvo građana bilo je na visokom nivou. Prošlogodišnja manifestacija najviše je bila bazirana na promociji vakufa kao trajnog dobra, duga prema našim vakifima, kao i na aktualiziranju pitanja restitucije, ističe direktor Vakufske direkcije. 

Prema riječima hafiza Zajimovića, po rezultatima se može reći da je prošlogodišnja manifestacija oživila uspomenu na vakufe i vakife u BiH. Rezultirala je i konkretnim  pomacima u odnosu na dotadašnje stanje kada su u pitanju vakufi. 

- Prije svega, ovdje mislim na restituciju i pitanje povrata vakufske imovine. Nakon manifestacije se više aktualiziralo pitanje restitucije, obavili smo nekoliko sastanaka sa predstavnicima aktualne vlasti kako bismo raspravljali o restituciji. Prošle godine u sklopu manifestacije održan je i okrugli sto o toj temi, gdje su učestvovali predstavnici svih vjerskih zajednica i vladajućih struktura. Rezultat tog okruglog stola su zajednički nastupi predstavnika vjerskih zajednica i crkava s ciljem donošenja zakona o restituciji. Aktualizirali smo i pitanje izmjene Zakona o otkupu stanova na kojima postoji stanarsko pravo kojim je dozvoljen otkup nacionaliziranih vakufskih stanova, a sa druge strane, nije dopušten naš zahtjev za dodjelu zamjenskih stanova. Izmjene zakona ušle su u parlamentarnu proceduru, ali nažalost, nisu dobile potrebnu većinu, što je još jedan od dokaza kojim aktualna vlast degradira još više vakufe. Možemo slobodno reći da smo prošlogodišnjom manifestacijom obradili određene teme vezane za vakufe koje do tada nisu obrađene te smo izdali i zbornik radova u kojem su objedinjeni svi radovi sa naučnog skupa o vakufima, naglašava Zajimović.

Bitan rezultat manifestacije je i aktualiziranje vakufa kod ljudi i pružanje ljudima informacija o značenju i ulozi vakufa. Znači, manifestacija afirmira ideju vakufa, promovira ih, doprinosi njihovoj zaštiti, unapređenju i razvoju, na kraju i njihovom povratu.

- Kroz sadržaje ovogodišnje manifestacije želimo proći jedan historijski slijed kroz koji je prolazio vakuf, odnosno pokazati kako je on nastajao, koja je uloga vakufa u razvoju gradova, pa i čitavih sredina u BiH, kako su oduzimani i uništavani vakufi, gdje su sada i na kraju kakav je plan sa njihovim razvojem i unapređenjem. Ovo će se najbolje vidjeti kroz dokumentarni film pod nazivom "Bosna i Hercegovina - zemlja vakufa", koji će biti premijerno prikazan u sklopu manifestacije, i to u Sarajevu na samom otvaranju, kao i u Tuzli i Banjoj Luci, napominje Zajimović.

Piše: Zehra Alispahić