Islamski kulturni centar sa džamijom u Lukavcu

 Islamski kulturni centar sa džamijom u Lukavcu

Medžlis IZ-e Puračić sa sjedištem u Lukavcu djeluje u okviru Muftijstva tuzlanskog. Svoje povijesno postojanje mijenjao je kako kroz organizaciono uređenje koje je propisivano shodno datom vremenu, tako i kroz migracije stanovništva, stvaranjem novih manjih organizacionih jedinica-džemata koji su davali novu dimenziju u njegovom radu i djelovanju. Na teritoriji medžlisa živi oko 40.000, a u užoj gradskoj jezgri oko 10.000 muslimana koji trenutno nemaju adekvatan prostor za upražnjavanje vjerskih potreba.

Stoga se s ciljem poboljšanja kvaliteta vjerskog života na području medžlisa započelo  sa izgradnjom islamskog centra.

Regulacionim planom lokacija islamskog centra određena je u užoj gradskoj zoni, u neposrednoj blizini Doma kulture. Urbanistička saglasnost je dobijena 22.10.2008. godine. Sa projektom izgradnje smo započeli 2011. godine kada smo i završili prvu fazu (temelje) ovog kompleksa, koji ukupno ima cca 1.629 m2, od čega je 1075,65 m2 pizemlje i 554,31 m2 sprat.

Islamski centar je zamišljen kao objekat sa dvije zasebne cjeline koje su povezane u jedinstven kompleks. U prvom dijelu islamskog centra koji će biti okružen parkom nalaziće se prostor džamije sa abdesthanama, te sobama imama i itikafom. U drugom dijelu islamskog centra koji je, uslovno rečeno, javnog karaktera i koji se prostire kroz prizemlje i sprat, predviđeno je da sadrži mekteb, omladinski klub, biblioteku sa čitaonicom, kafe i kancelarije uprave.

Sa izgradnjom ovog islamskog kulturnog centra i džamije muslimanima ćemo obezbijediti  mjesto na kojem će moći u miru ispoljavati svoju duhovnost. Također, u centru ćemo ostvariti pretpostavke za adekvatne obrazovne programe kako za naše najmlađe tako i za odrasle. Islamski centar će biti i okupljalište mladih jer ćemo u njemu imati puno više mogućnosti za organiziranje raznih sadržaja za njih.

Džamija bi predstavljala glavnu džamiju na području medžlisa Puračić u Lukavcu, a ujedno i glavnu gradsku džamiju u gradu Lukavcu.

Novac za izgradnju Islamskog centra u Lukavcu možete uplaćivati putem kartice ili bloka u prostorijama medžlisa IZ-e Puračić u Lukavcu (ulica Redžep ef. Muminhodžića 14).

Svoje uplate možete izvršiti na račun medžlisa IZ-e Puračić broj: 1990500106255350, Sparkasse banka.

Više informacija potražite na telefon: ++387 35 553 300 ili  na http://mizpuraciculukavcu.ba/