Azizija džamije sa obje strane rijeke Bosne

Azizija džamije sa obje strane rijeke Bosne

U utorak 14.01. 2020. godine , direktor Vakufske direkcije, dr. Senaid Zajimović boravio je sa saradnicima i savjetnikom za ekonomske poslove Muftijstva tuzlanskog, Muhamedom Bilajcem u radnoj posjeti Medžlisu IZ Odžak i Bosanski Šamac. Radna posjeta organizirana je u sklopu planskih aktivnosti Vakufske direkcije koje se odnose na radne posjete medžlisima.

Ovom prilikom sa rukovodstvima medžlisa predstavnici Vakufske direkcije su razgovarali o stanju vakufske imovine koja u organizacijskom smislu pripada ovim medžlisima. Posebna pažnja posvećena je perspektivama odnosno mogućnostima što boljeg ekonomskog iskorištavanja vakufske imovine i stavljanju iste u funkciju.

Na tom fonu razgovarano je i o ekonomskoj isplativosti novih planiranih projekata. Posebna pažnja posvećena je popisu i evidenciji postojeće vakufske imovine kao i o popisu imovine koja je oduzeta Islamskoj zajednici u proteklim društveno političkim sistemima. U narednom periodu će se uraditi evaluacija navedene evidencije kako bi se utvrdila egzaktnost svih unešenih podataka. Najveći dio vakufske imovine odnosi se na zemljišne parcele.

Naročito je istaknuta potreba da se što prije pokrene promjena indikacija upisa u katastarskim i gruntovnim knjigama. .Na navedenom sastanku sa predstavnicima medžlisa razgovaralo se i o normativnim aktima koja uređuju pitanje upravljanja i raspolaganja vakufskom imovinom, kao i o svakodnevnoj problematici s kojom se susreću džematski odbori prilikom upravljanja vakufskom imovinom. Prilikom posjete upriličen je obilazak vakufskih objekata i prostorija koji se nalaze u kompleksu obje džamije.


Fotografije