Bosna I Hercegovina – zemlja vakufa

Bosna I Hercegovina – zemlja vakufa

Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni I Hercegovini tradicionalno, već devetu godinu, organizira manifestaciju pod nazivom “Dani vakufa u Bosni i Hercegovini“.

Ovogodišnja manifestacija bit će održana u period od 02. do 13. aprila u Sarajevu, Zenici, Travniku, Janji, Goraždu, Zavidovićima i Kiseljaku.

Okosnicu manifestacije činit će kulturno-obrazovni i vjerski sadržaji od kojih izdvajamo: okrugli sto ”Vakufi na području Travnika”, naučno-stručni skup ”Socijalni aspekt vakufa”, polaganje kamena temeljca za izgradnju vakufskog poslovnog objekta ”Divanhana” u Kiseljaku, otvaranje rekonstruisane Šarene džamije u Travniku, kao i novoizgrađenih džamija u Obarku i Baćcima, te novoizgrađene džamije u Breziku, promociju knjiga ”Uloga vakufa u razvoju Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu” i ”Mostarski vakufi od 1931. do 2013. godine, izložbu fotografija najznačajnijih projekata Vakufske direkcije, videoprojekciju o saradnji Islamske zajednice u BiH I institucija Države Kuvajt u realizaciji vakufskih projekata, podizanje zasada povrtnih kultura na vakufskom zemljištu, hutbu, mevlud i hatma-dovu u povodu Dana vakifa i Lejletu-l-miradža.

Letak možete skinuti putem ovog linka

Anketa

  • Koju godinu je Islamska zajednica u BiH proglasila godinom Aladža džamije?