Bošnjaci u Austriji izgradili brojne vakufe

Bošnjaci u Austriji izgradili brojne vakufe

Na poziv Islamske zajednice Bošnjaka u Austriji (IZBA) direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH u periodu od 21.05. do 01.06. boravio je u službenoj posjeti bošnjačkim džematima u medžlisu Islamske zajednice Istok.

Naime, Islamska zajednica Bošnjaka u Austriji broji preko 40 džemata. Organizirani su u četiri medžlisa ili kultne općine, a svaki medžlis broji oko 10 džemata. Predsjednik IZBA-e je Senad ef. Kusur, a glavni imam je Hasudin ef. Atanović. Islamska zajednica Bošnjaka djeluje u sastavu Islamske zajednice Republike Austrije. Gospodin Adis Čandić potpredsjednik je Islamske zajednice Austrije, a Memić ef. Esad predsjednik Sabora Islamske zajednice Austrije. Ovo nam govori da bošnjaci značajno participiraju u struktura Islamske zajednice Austrije.

Za vrijeme boravka u Austriji direktor Zajimović posjetio je sljedeće džemate: Ebu Hanife, Gazi Husrev-beg, Kevser i el-Ihsan u Beču, zatim džemate u Tullnu, Kremsu, Amstettenu, St. Poltenu, Mistellbachu, Wienerneustadt, Grazu, te kulturno udruženje Bošnjaka – džemat Salzburg.

Cilj posjete bio je izvršiti uvid u stanje i status vakufske imovine koju su vrijedni Bošnjaci sticali svih proteklih godina, od perioda agresije pa do dana današnjeg. Naime, na inicijativu Vakufske direkcije Rijaset IZ u BiH usvojio je 2014. godine Pravila o pravnom statusu i uvakufljenju imovine u dijaspori. Intencija Pravila je evidentirati, uknjižiti i provesti proceduru uvakufljenja imovine u skladu sa Pravilima u uvakufljenju i na taj način povezati imovinu sa maticom u Bosni i dodatno je osigurati od eventualnog otuđenja ili uzurpacije. Naime, svi vakufi koje su Bošnjaci uvakufili u proteklom periodu, kao i ostale njihove aktivnosti, podliježu poštivanju i sprovedbi normativno-pravnih akata usvojenih od jednog od zakonodavnih i izvršnih tijela Islamske zajednice u BiH. Provođenje procedure uvakufljenja ne znači prenos vlasništva sa džemata na Islamsku zajednicu u BiH. Džemat ostaje vlasnik imovine koju su vakifi uvakufili, a procedura uvakufljenja podrazumijeva pravno formalno proglašenje imovine vakufom, te da se bilo koja aktivnost u vezi sa imovinom vrši u koordinaciji četiri instance; džemat, krovna inastitucija Bošnjaka u državi gdje se nalazi imovina, Vakufska direkcija i Vijeće muftija.

Džemati koje je posjetio direktor Vakufske direkcije uglavnom posjeduju vlastite prostorije. Uskoro bi svi oni pojedinačno trebali donijeti odluke na nivou džemata o pokretanju procedure uvakufljenja.

Također, direktor je bio i u ulozi sejjar vaiza te je uz prigodna predavanja iskoristio priliku i pozvao džematlije porijeklom iz RS-e da povedu brigu o imovini koju posjeduju u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu. Naime, u toku je implementacija zakona imovinsko-pravnog karaktera koji zahtjevaju potpunu budnost i uključenost u njihovu implementaciju. Radi se prije svega o Zakonu o premjeru i katastru RS-e i Zakonu o porezu na nepokretnost. U slučaju ignorisanja i neuključivanja u implementaciju ovih zakona građani rizikuju otuđenje vlastite imovine.

Džamije su za vrijeme zajedničkih iftara kao i teravija bile veoma posjećene. Bošnjački narod čvrsto je stao uz svoju Zajednicu i svoju državu. U njihovu jasnu opredjeljenost nema nikakve sumnje.


Fotografije