Briga o sudbini vakufa u zemljama Balkana

Briga o sudbini vakufa u zemljama Balkana

Istanbul, 23-25.11.2019. Na poziv Islamske banke za razvoj, Generalnog kuvajtskog komiteta za vakufe i Marmara Univerziteta iz Istanbula, direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović prisustvovao je trodnevnoj međunarodnoj konferenciji posvećenoj vakufima na Balkanu pod nazivom „Uloga vakufa u izgradnji društvenih i ekonomskih institucija u zemljama Balkana“ .

Konferenciji su prisustvovali predstavnici vakufskih institucija islamskih zajednica iz zemalja sa područja Balkana, tačnije predstavnici iz jedanaest balkanskih zemalja.

Već dugi niz godina Islamska banka za razvoj, koja je jedan od osnivača BBI banke u Sarajevu, zajedno sa Generalnim kuvajtskim komitetom za vakufe i Generalnom direkcijom vakufa Republike Turske, okuplja predstavnike vakufskih institucija islamskih zajednica sa područja zemalja Balkana.

U posljednjih deset godina organizirano je nekoliko simpozijuma, sastanaka, radionica i konferencija, a sve sa ciljem iznalaženja mogućnosti pružanja pomoći u evidenciji, revitalizaciji vakufa i realizaciji projekata koji imaju za cilj jačanje institucije vakufa. U tom kontekstu, i ova konferencija, pored naučne elaboracije institucije vakufa i njegove uloge u razvoju i urbanizaciji balkanskih država i jačanju misije islama, imala je za cilj pružiti podršku islamskim zajednicama i njihovim vakufskim direkcijama u nastojanju da revitaliziraju vakufe i vrate im osnovnu ulogu koju su nekada imali u društvu.

Konferencija je, između ostalog, tretirala sljedeću problematiku: Institucija vakufa – prošlost, sadašnjost i budućnost, zajedničke karakteristike vakufa na Balkanu i vakufa u drugim muslimanskim zemljama, perspektive razvoja vakufa na području zemalja Balkana, iskustvo turaka Osmanlija, iskustvo savremene Turske, iskustvo IDB i Generalnog kuvajtskog komiteta za vakufe, te iskustva drugih muslimanskih zemalja u upravljanju i investiranju u vakufe. Predstavnici vakufskih institucija islamskih zajednica iz svih jedanaest zemalja imali su priliku govoriti o svojim iskustvima u upravljanju vakufima i aktivnostima koje vode s ciljem zaštite i razvoja vakufa. Dr. Zajimović prezentirao je dva referata. U ime svih predstavnika zemalja Balkana direktor Zajimović prezentirao je referat na temu „Perspektive razvoja vakufa u zemljama Balkana“. Drugi referat nosio je naslov „Iskustvo Vakufske direkcije Islamske zajednice u upravljanju i investiranju u vakufe“.

Na kraju konferencije usvojeni su zaključci i preporuke. U njima između ostalog stoji i to da postoji spremnost IDB, Generalnog kuvajtskog komiteta za vakufe, kao i Generalne direkcije vakufa Republike Turske da pomognu razvoj vakufa u balkanskim zemljama. Pozvani su predstavnici institucija vakufa da zajedno sa ove tri institucije rade na iznalaženju mogućnosti za jačanje i razvoj vakufa. Jedan od najvažnijih zaključaka jeste prijedlog za formiranje stalne Komisije za pomoć u razvoju vakufa na području Balkana.


Fotografije