Centr za stara i iznemogla lica dobio svoje završne konture

Centr za stara i iznemogla lica dobio svoje završne konture

Direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović je sa predsjednikom IO Medžlisa IZ Mostar Džaferom Alićem i bivšim predsjednikom IO Medžlisa Ramizom Jelovcem, posjetio gradilište Centra za stara i iznemogla lica (starački dom), koji je ujedno i prvi centar ove vrste unutar Islamske zajednice u BiH. Izgradnja Centra za stara i iznemogla lica realizira se na lokaciji Podveležja. Ova lokacija sama po sebi i svojim klimatskim karakteristikama predstavlja vazdušnu banju.

Vakufi su uvijek vodili brigu o svim kategorijama društva, a posebno o kategoriji društva treće životne dobi, te u tom kontekstu želeći oživjeti i ovu vrstu vakufa Medžlis IZ Mostar je pokrenuo inicijativu izgradnje Centra za stara i iznemogla lica.

Nakon usvajanja inicijative pristupilo se izradi projektne dokumentacije. Sredstva za izgradnju Centra za stara i iznemogla lica obezbjedila je Vakufska direkcija putem kreditne linije IDB (Islamske banke za razvoj). Naime Vakufska direkcija je za razvojne vakufske projekte kod IDB-a obezbjedila finansijska sredstva u iznosu od 10 miliona dolara. Medžlis IZ Mostar je prvi kandidirao projekat i ujendo je prvi projekat unutar Islamske zajednice koji se finansira putem navedene finansijske linije.

Vrijendost projekta je oko 3,5 miliona KM. Centar za stara i iznemogla lica proteže se na 2.500 m2 površine.

Radovi na izgradnji staračkog doma su u završnoj fazi i već naredne godine bi mogao početi sa radom.


Fotografije