Direktor primio predstavnike Međunarodnog foruma solidarnosti „Emmaus“ iz Doboj Istoka

Direktor primio predstavnike Međunarodnog foruma solidarnosti „Emmaus“ iz Doboj Istoka

Direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović primio je direktora Međunarodnog foruma solidarnosti „Emmaus“ iz Doboj Istoka Hamzaliju Okanovića sa saradnicima: Jasir Sabag, Damir Šišić i Elmedin Škrebo.

Na sastanku je razgovarano o međusobnoj saradnji posebno u realizaciji distribucije nove pošiljke prehrambenih paketa iz Republike Turske. Naime, Vakufska direkcija svake godine putem Generalne direkcije vakufa Republike Turske obezbjedi zimsku pošiljku od 3.000 paketa i ramazansku pošiljku od 5.000 paketa, koji se u saradnji sa Uredom za društvenu brigu, a putem medžlisa i muftijstava Islamske zajednice, kao i Emmausa, podjele potrebnom i ugroženom stanivništvu širom Bosne i Hercegovine.

Na sastanku je razgovarano o načinu podjele zimske pošiljke paketa koja bi uskoro trebala stići iz Republike Turske. Vakufska direkcija u tom poslu ima dobru saradnju sa Emmausom koji realizira mnogobrojne humanitarne i socijalne projekte širom BiH.

U proteklim godinama Vakufska direkcija je za potrebe Emmausa i njegovog Centra „Duje“ obezbijedila sanitetsko vozilo, profesionalnu sušilicu za veliki broj korisnika, te realizirala nekoliko važnih projekata od kojih su najznačajniji nabavka petnaest krava muzara za potrebe povratnika Bošnjaka u RS-u, podjela ramazanskih paketa socijalno ugroženim porodicama, zatim pomoć ugroženim od poplava i klizišta kroz podjelu prehrambeno-higijenskih paketa, kućanskih aparata i druge vidove pomoći.

Na kraju sastanka direktor Zajimović se zahvalio direktoru Okanoviću na posjeti i aktivnostima koje Emmaus provodi na pružanju pomoći ugroženom stanovništvu BiH te izrazio nadu da će se i u narednom periodu međusobna saradnja realizirati na obostrano zadovoljstvo.