Direktor Vakufske direkcije primio muftiju goraždanskog

Direktor Vakufske direkcije primio muftiju goraždanskog

Direktor Vakufske direkcije primio muftiju goraždanskog

Tom prilikom razgovaralo se o završnim radovima na obnovi Aladža džamije u Foči, kao i o pripremama za njeno svečano otvaranje. Također, predmet razgovora bile su aktivnosti na završetku izgradnje dvije goraždanske džamije, u Obarku i Baćcima, te pripremama za njihovo svečano otvaranje. Za naprijed navedene džamije neophodna sredstva osigurala je Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH.

Direktor Zajimović obavijestio je muftiju goraždanskog o mogućnosti kandidiranja i realizacije projekta ponovne izgradnje Arnaudija džamije u Rogatici koja je porušena tokom posljednje agresije na BiH.

Pored toga, predmet razgovora bilo je obilježavanje dvije značajne godišnjice, i to 570. godina od izgradnje Turhan Emin-begove džamije u Ustikolini i 470. godina od izgradnje Aladža džamije u Foči.

Muftija Pitić i direktor Zajimović razgovarali su i o drugim projektima i aktivnostima vezenim za obnovu i unaprijeđenje vakufske imovine na području Muftiluka goraždanskog.


Anketa

  • Koju godinu je Islamska zajednica u BiH proglasila godinom Aladža džamije?