Direktor Zajimović posjetio Republičku upravu za geodetske i imovinsko- pravne poslove RS-a

Direktor Zajimović posjetio Republičku upravu za geodetske i imovinsko- pravne poslove RS-a

Direktor Vakufske direkcije mr. Senaid Zajimović je u srijedu 13.02.2013. godine posjetio Republičku upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS-a. U delegaciji su pored Direktora bili i advokat Vakufske direkcije Esad Hrvačić, predsjednik kluba Bošnjaka u Skupštini RS-a Mujo Hadžiomerović te potpredsjedavajući Vijeća naroda u RS-u Mirsad Đapo. Ispred Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove sastanku su prisustvovali direktor dr. Tomislav Gligorić sa savjetnicima i saradnicima.

Na sastanku je razgovarano o aktuelnom Zakonu o premjeru i katastru RS-e i provođenju izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanju prava na nepokretnostima u katastarskim općinama, kao i o planiranim aktivnostima u vezi izlaganja na javni uvid podataka koja će se vršiti u 2013. godini.

Da podsjetimo, ovim zakonom brišu se stare zamljišne evidencije te se na istim uspostavljaju nove zemljišno-knjižne evidencije.

Direktor Zajimović je iskazao interes Vakufske direkcije za način implementacije pomenutog Zakona kao i za dinamiku kojom će teći izlaganja u katarskim općinama. Obzirom da ovaj zakon tretira veliki dio vakufske imovine Vakufska direkcija je iskazala interes da direktno bude upoznata sa njegovom primjenom i da direktno učestvuje u njegovoj implementaciji. Predstavnici Uprave su predstavnike Vakufske direkcije upoznali sa planom implementacije zakona, kao i o samom sadržaju zakona.

Predstavnici Uprave također su naglasili spremnost na saradnju sa Vakufskom direkcijom te obećali njenim predstavnicima da će o svim aktivnostima Uprave biti na vrijeme obaviješteni. Dogovoreno je da sva obavještenja o izlaganju imovine Islamske zajednice budu na vrijeme dostavljena Vakufskoj direkciji. Sva zainteresirana fizička i pravna lica trebaju biti u pripravnosti i biti spremni odazvati se na poziv za prisustvo javnom izlaganju. U tom smislu, veoma je važno posjedovati zemljišnu dokumentaciju. Veoma važan segment Zakona jeste redovno praćenje obavijesti o vršenju katastarskog premjera i učestvovanje u postupku katastarskog premjera. Svi podaci o izlaganju mogu se pratiti na web stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS-e. http://www.rgurs.org/