dr. Muhammed Ismail el-Ensari u posjeti Vakufskoj direkciji

dr. Muhammed Ismail el-Ensari u posjeti Vakufskoj direkciji

Ovih dana u posjeti Vakufskoj direkciji boravi dr. Muhammed Ismail el-Ensari, generalni direktor humanitarne organizacije En-Nedžat iz Kuvajta. Razlog posjete jeste upoznavanje sa dinamikom realizacije projekata koje Vakufska direkcija realizira u saradnji sa ovom organizacijom. Riječ je o projektu ponovne izgradnje Malkoč-begove džamije u Glamoču i završetka izgradnje Gornjačke džamije u Derventi, kao i preciziranju termina svečanog otvaranje navedenih džamija i vakufske zgrade MIZ Nevesinje koja se nalazi u sklopu džamije Sultan Bajazida II, a čiju rekonstrukciju je finansirala humanitarna organizacija En-Nedžat iz Kuvajta.

U kontesktu priprema za navedene svečanosti dana 07.05.2018. godine direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović je u prostorijama Vakufske direkcije održao sastanak sa dr. Muhammed Ismail el-Ensarijem, sastanku je prisustvovao i dr. Ejup Ganić, rektor Univerziteta Sarajevska škola za nauku i tehnologiju. Na ovom sastanku bilo je govora o nastavku saradnje i o budućim projektima. Do sada je Islamska zajednica putem Vakufske direkcije sa ovom humanitarnom organizacijom realizirala brojne projekte.

Direktor Vakufske direkcije je izrazio zahvalnost dr. El-Ensariju za njegovu pomoć i podršku koju pruža realizaciji vakufskih projekata u BiH.


Anketa

  • Aladža džamija u Foči je?