Džemal Šati u posjeti Vakufskoj direkciji

Džemal Šati u posjeti Vakufskoj direkciji

Ovih dana u posjeti Vakufskoj direkciji boravi gosp. Džemal Šati zamjenik generalnog direktora Fondacije En-Nedžat iz Kuvajta. Razlog posjete jeste svečano otvaranje džamije čija izgradnja je finansirana posredstvom Fondacije En-Nedžat iz Kuvajta. Riječ je o otvaranju Gornjačke džamije u Derventi.

U kontekstu priprema za navedenu svečanost direktor Vakufske direkcije dr. Senajid Zajimović je u prostorijama Vakufske direkcije primio gosp. Džemala Šatija. Na sastanku je bilo govora o nastavku saradnje i o budućim projektima. Do sada je Islamska zajednica putem Vakufske direkcije sa ovom Fondacijom realizirala veliki broj projekata.

Direktor Vakufske direkcije je izrazio zahvalnost gosp. Džemalu Šatiju na prisustvovanju ovoj svečanosti i zamolio ga da prenese selame i zahvalu dr. Muhammedu el-Ensariju, generalnom direktoru Fondacije En-Nedžat iz Kuvajta, za pomoć i podršku koju pruža u realizaciji vakufskih projekata u BiH.