Džematlije Berna u Švicarskoj se pripremaju za kupovinu prostorija

Džematlije Berna u Švicarskoj se pripremaju za kupovinu prostorija

20.05. 2017. Bern, Švicarska. Na poziv Islamske zajednice Bošnjaka u Švicarskoj, a u okviru posjete bošnjačkoj dijaspori i primjene Pravila o uvakufljenju i pravnom statusu vakufa, direktor Vakufske direkcije IZ u BiH, dr. Senaid Zajimović posjetio je Islamsku zajednicu Bošnjaka u džematu Bern. Domaćini direktoru bili su imam Hikmet ef. Hadžiabdić te predsjednik džemata Edhem Hamidović.

Džemat Bern broji oko 300 članova koji potječu iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Svoje vjerske aktivnosti obavljaju u iznajmljenim prostorijama. Još uvijek nemaju stalno uposlenog imama. Svaka tri mjeseca obezbjeđuju boravak nekom od imama iz BiH koji za to vrijeme obavlja sve aktivnosti kao i bilo koji redovno uposleni imam. Vrijedne džematlije džemata Bern već neko vrijeme skupljaju novac kako bi kupili prostorije ili sagradili objekat. Inače su jedino Bern i Ženeva gradovi u kojima Bošnjaci ne posjeduju vlastite prostorije. U svim drugim gradovima u Švicarskoj Bošnjaci su obezbijedili vlastite objekte za obavljanje vjerskih, obrazovnih i kulturnih aktivnosti. U toku je i procedura uvakufljenja objekata. Naime, prema Pravilniku o uvakufljenju i pravnom statusu vakufa u dijaspori svi bošnjački džemati su obavezni provesti proceduru uvakufljenja objekata na ime kojih su pripadnici i članovi Islamske zajednice uvakufljavali svoja sredstva. Na taj način dodatno se učvršćuje veza sa matičnom Zajednicom i umanjuje mogućnost manipulisanja vakufskom imovinom. Provođenje procedure uvakufljenja odvija se kao i u BiH na četiri nivoa; skupština džemata, krovna zajednica Bošnjaka u određenoj zemlji, Vakufska direkcija i u konačnici Vijeće muftija koje donosi zaključak o uvakufljenju. Ova procedura podrazumijeva potvrdu jedinstva Zajednice i kada se radi o zaštiti vakufske imovine. Vlasništvo nad nekretninama ostaje u rukama džemata, odnosno Islamske zajednice Bošnjaka u određenom džematu, a bilo kakvo mijenjanje namjene vakufa, transformacija, ili zamjena mora proći četiri instance kao i u slučaju uvakufljenja.

Džematlije Berna u Švicarskoj se pripremaju za kupovinu prostorija

Pored tog povoda, u toku posjete džematu Bern, direktor Zajimović imao je zadatak uvjeriti džematlije džemata Bern da i oni kao i ostali bošnjački džemati trebaju imati svoje prostorije u kojima će graditi svoju vlastitu budućnost i u kojima će realizirati aktivnosti koje imaju za cilj zaštitu vjerskog i nacionalnog identiteta.

U toku boravka u džematu direktor je predvodio džumu namaz u kojoj je govorio o ramazanu, postu i namazu kao i vjerskim obavezama džematlija. U subotu je prisustvovao manifestaciji „U susret ramazanu“ na kojoj je, nakon učenja kur'ana i izvođenja ilahija od strane učenika cazinske i visočke medrese, govorio o obavezi izdvajanja sredstava i uvakufljavanja imetka za potrebe džemata. U nedelju, nakon podne namaza, direktor je prisutnim džematlijama govorio o natalitetu, odgoju djece i mladih, kao i potrebi vezivanja za domovinu i Islamsku zajednicu u BiH.

Džematlije Berna u Švicarskoj se pripremaju za kupovinu prostorija

Anketa

  • Prema šeriatskom zakonu volja vakifa je: