Indonežanski šerijatski ekonomski festival (ISEF)

Indonežanski šerijatski ekonomski festival (ISEF)

Indonezija, Surabaya, 13, 14 i 15. decembar, 2018. godine. Na poziv Centralne banke i Organizacije za vakufe Republike Indonezije, direktor Vakufske direkcije IZ u BiH dr. Senaid Zajimović prisustvovao je Petom Indonežanskom šerijatskom ekonomskom festivalu (ISEF) i redovnom sastanku Međunarodne radne grupe za izradu Studije o internacionalizaciji vakufa i osnovnim principima za optimalnije upravljanje i nadzor nad vakufima. Organizatori skupa bili su Organizacija za vakufe Republike Indonezije, Generalni kuvajtski komitet za vakufe, Islamska banka za razvoj iz Džedde i Centralna banka Republike Indonezije.

Pored domaćina Festivalu i radnom sastanku prisustvovali su stručnjaci iz oblasti islamskih finansija, ekonomije i vakufa iz Kuvajta, Novog Zelanda, Malezije, Južnoafričke Republike, Nigerije, Pakistana, Indije, Kraljevine Saudijske Arabije i Bosne i Hercegovine. Na skupovima su prisustvovali i naziri, tj. menadžeri i upravitelji vakufa iz cijelog područja Indonezije.

Na trodnevnom Festivalu uvodničari su prezentirali referate u kojima su uglavnom tretirali iskustva iz svojih zemalja u upravljanju vakufskom imovinom te iznosili praktične primjere kako vakufi i vakufski projekti koje realiziraju igraju značajnu ulogu u ekonomskom razvoju društva općenito i lokalne zajednice posebno. Naglašeno je da ispravno upravljanje i pametno investiranje u vakuf mogu doprinijeti i ekonomskom jačanju lokalne zajednice.

Pored Festivala direktor Zajimović, kao redovan član, prisustvovao je šestom sastanku Međunarodnog radnog tima za izradu dokumenta o temeljnim principima vakufa (WCP) u kontekstu njegovog doprinosa i upotrebe u islamskom finansijskom i ekonomskom sistemu, a koji su urađeni po sistemu Baselovih bankarskih temeljnih principa.

Temeljni principi vakufa (WCP) pružaju jasnu i standardiziranu sistematiku na pratećim elementima sistema vakufa u svijetu. Osnovna načela vakufa postavljena su tako da osiguraju usklađenost i međusobno priznavanje drugih bonitetnih standarda finansijskog sektora, kao i najnovije regulatorne standarde koji promiču aspekte upravljanja i zaštite vakufa. Na ovom dokumentu već više od tri godine radi tim iskusnih stručnjaka. Do sada je mnogo urađeno. Nakon ugrađivanja novih primjedbi na predloženi tekst uslijedila je javna rasprava o dokumentu kojoj su prisustvovali i u kojoj su vrlo aktivno učestvovali naziri, tj. menadžeri i upravitelji vakufa iz cijelog područja Indonezije, Novog Zelanda, Južnoafričke Republike, Nigerije, Australije, Kuvajta i Bosne i Hercegovine.

Pored učešća na Festivalu i u radnoj grupi, direktor je imao i niz drugih posjeta i sastanaka u Džakarti prilikom kojih je izrazio spremnost Islamske zajednice u BiH za ostvarivanjem saradnje u realizaciji projekata koji su od općeg interesa bosansko-hercegovačkog društva. U tom kontekstu održan je sastanak sa dr. Nuh Muhamedom, predsjednikom Organizacije za vakufe Republike Indonezije, te sa predstavnicima organizacija Global Waqf Corporation i Global Humanity Response (ACT – Aksi Cepat Tanggap). Na kraju sastanaka direktor je zamolio domaćine da razmotre mogućnost realizacije određenih vakufskih projekata u Bosni i Hercegovini. Inače je Republika Indonezija veliki prijatelj države Bosne i Hercegovine, a od značajnih projekata je i izgradnja Istaklal džamije na Otoci u Sarajevu.

Dr. Zajimović ovom prilikom izražava zahvalnost osoblju Ambasade Bosne i Hercegovine u Indoneziji na čelu sa Njegovom ekselencijom Mehmedom Halilovićem koji su svo vrijeme bili na raspolaganju i omogućili posjete značajnim institucijama Republike Indonezije.


Fotografije

Anketa

  • Koju godinu je Islamska zajednica u BiH proglasila godinom Aladža džamije?