Istraživanje prostora na lokalitetu Kalin hadži-Alijine džamije

Istraživanje prostora na lokalitetu Kalin hadži-Alijine džamije

Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini zajedno u saradnji sa Općinom Centar vrši arheološka istraživanja prostora na lokalitetu Kalin hadži-Alijine džamije.

Lokacija koja je predmet istraživanja se nalazi na jednoj od glavnih gradskih saobraćajnica u središtu grada. Od 1525.godine pa sve do 1565.godine počeo se popunjavati prostor između Čaršije i Skenderije na obje obale Miljacke. U tom periodu je nastala i Kalin hadži Alijina džamija. Pretpostavlja se da je sagrađena oko 1535. godine, i ova građevina se pominje kao jedna od ljepših džamija u Sarajevu. Građena je od ćerpiča, prekrivena ćeramidom, i imala je kamenu munaru. Uz džamiju je bio i Mekteb, za koji se ne zna kada je sagrađen, a nije poznata ni njegova tačna lokacija. Može se jedino pretpostaviti da se nalazio oko 15 m udaljen od istočnog ugla džamije na sadašnoj parkovskoj površini. Rušenje ovog sakralnog, funeralnog i obrazovnog kopleksa izvršeno je 1947.godine. Na prostoru na kojem se nalazila džamija ostala je prazna površina, koju sa zapada i juga omeđuju stambene zgrade zbog kojih je ovaj kompleks i srušen.

KALINOVA DŽAMIJA - Ograđen budući arheološki park u centru Sarajeva

Cilj istraživanja je da se završi započeto arheološko istraživanje cijelog areala nekadašnjeg kompleksa Kalin hadži Alijine džamije sa mezaristanom i eventualnim drugim ostacima na tom prostoru, a preko arheoloških nalaza bi se popunila jedna praznina u naučnom pogledu kada je u pitanju izučavanje prošlosti Sarajeva, a samim tim i Bosne i Hercegovine.

Zbog nedavnih arheoloških istraživanja na lokalitetu Kalin hadži Alijine džamije, vlasti Općine Centar podigle su u tom dijelu zaštitnu ogradu koja bi tu trebalo da ostane do završetka projekta. Nakon provedenih istraživanja, ostaci će biti prezentirani javnosti.

KALINOVA DŽAMIJA - Ograđen budući arheološki park u centru Sarajeva

Anketa

  • Ko je dao da se izgradi Arslanagića most u Trebinju?