Iz Arhiva Misir i naša vakufska uprava

Iz Arhiva Misir i naša vakufska uprava

Čitamo u bečkim novinama, da je misirski hediv Abas Hilmi paša zamolio bečku vladu, da mu dopusti izaslati jednog većeg činov¬nika u Bosnu, koji bi proučio uređenje vakufske uprave u našoj otadžbini i uzeo naputke od naše vrhovne va¬kufske uprave, za uređenje misirskih vakufa.

Hedivovoj želji udovoljeno je, te će njegov izaslanik na skoro u Sarajevo doći. Abas Hilmi paša imao je prilike za vri¬jeme, dok je bio u Beču na naukama, doznati, da se vakufska uprava u našoj otadžbini jako dobro razvija a zaklade, koje je zub vremena na više mjesta do srca zakino i koje su, ako ih usporedimo sa misirskim vakufima, neznatne vrijednosti, plahim korakom napreduju.

Istina savjesno i pametno gospodarenje vakufske uprave, koja uz pomoć naklonjene joj zemaljske vlade upravlja imanjima pojedinih zaklada onako, kako je prema vremenu i okol¬nostima dotičnih mjesta najshodnije, i kako će vakufu što više okoristi donijeti, dokazuje, da će se svi narodni fondi jednoć podići na stepen, na kojem će moći većem dijelu kulturnih potreba muslimanskog stanovništva zado¬voljiti. Bilježeći radosno ovu vijest, napominjemo onim faktorima, kojim je narod u ruke položio sudbinu svoje duše, da neumorno i ne klonuvši duhom pred raznim poteškoćama započeto djelo uspješno kraju dovedu i tako se oduže svojoj majci i svojoj braći.

Bošnjak br. 19. 1892. god.