Komisija Generalne direkcije vakufa R. Turske posjetila gradilište Upravne zgrade

Komisija Generalne direkcije vakufa R. Turske posjetila gradilište Upravne zgrade

Komisija Generalne direkcije vakufa Republike Turske su ovih dana boravila je u radnoj posjeti Vakufskoj direkciji Islamske zajednice u BiH. U skladu sa potpisanim protokolima između Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH i Generalne direkcije vakufa Republike Turske, Komisija ima zadatak da prati tok realizacije projekata u Bosni i Hercegovini. Komisiju čine inžinjeri iz svih oblasti koji su neophodni u smislu kontrole izvedenih radova.

U tom kontekstu Komisija Generalne direkcije vakufa Republike Turske je posjetila Upravni zgradu Rijaseta IZ u BiH u izgradnji te se sastala sa izvođačem radova, nadzorom i projektantom. Cilj sastanka jeste da se sagleda stanje izvedenih radova, kao i da se izvrši sami uvid u te radove kako dinamiku radova tako i kvalitet radova. Dovršetak izgradnje Upravne zgrade Rijaseta IZ u BiH je projekat koji se realizira u partnerskom odnosu između Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH i Generalnoj direkciji vakufa Republike Turske.

Pored Upravne zgrade Komisija Generalne direkcije vakufa Republike Turske je posjetila Banja Luku i gradilište Arnaudije džamije kako bi i na ovom projektu napravila uvid u dinamiku i kvalitet izvedenih radova.

Navedena dva projekta su samo jedni u nizu projekata koji se realiziraju u BiH u partnerskom odnosu Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH i Generalne direkcije vakufa Republike Turske.