M. Bećirbegović na račun fonda za pomoć u obrazovanju uplatila iznos od 6000 KM

M. Bećirbegović na račun fonda za pomoć u obrazovanju uplatila iznos od 6000 KM

Danas, 01.11.2012. u prostorijama Vakufske direkcije, direktor mr. Senaid Zajimović svečano je uručio vakufnamu vakifi Madžidi Bećirbegović.

Gospođa Bećirbegović je na račun vakufskog fonda za pomoć u obrazovanju uplatila iznos od 6000 KM uz uslov da se iz uvakufljenih sredstava imaju stipendirati studenti Bošnjaci koji dolaze iz RS-a. Direkcija je putem banjalučkog muftijstva odabrala stipendiste i sa njima 30.10.2012. potpisala ugovore o stipediranju.

Ovom prilikom direktor Zajimović se zahvalio, u ime Islamske zajednice, Vakufske direkcije i studenata gospođi Bećirbegović te istaknuo da je vakifa svojim činom nesebičnosti i humanizma natkrilila turobnu svakodnevnicu. Mr. Senaid Zajimović je iskoristio ovu priliku da upozna vakifu sa načinom na koji će biti stipendirano 6 studenata tokom tekuće akademske godine.


Fotografije