Medureligjsko vijeće insistira na usvajanju Zakona o restitucijiVakufsku direkciju posjetio direktor Behram-begove medrese

Medureligjsko vijeće insistira na usvajanju Zakona o restitucijiVakufsku direkciju posjetio direktor Behram-begove medrese

U petak, 06. jula 2018. godine, direktor direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Senaid Zajimović primio je direktora Behram-begove medrese mr. Ahmeda Hatunića.

Mr. Hatunić upoznao je direktora Vakufske direkcije sa projektom izgradnje doma za učenice u kompleksu zgrada Behram-begove medrese. Istakao je da je njegova proračunska vrijednost 1.500.000,00 KM, a da on podrazumijeva izvođenje vrlo zahtjevnih građevinskih i drugih radova na novoj zgradi ženskog učeničkog doma. Radovi će se izvoditi u prizemlju i na tri sprata, a uključuju izgradnju novih spavaonica, sanitarnih čvorova, prostora za slobodne aktivnosti i drugih sadržaja. Njegovim završetkom smještajni i drugi resursi Behram-begove medrese bit će dovoljni za boravak i školovanje svih 500-550 učenika ove škole. Na sastanku se pored ostalog razgovaralo i o moigućnostima da se za ovaj projekat putem Vakufske direkcije pronađu donatori kod naših dokazanih prijatelja.

Dr. Zajimović istakao je značaj medresa koje one imaju u odgojno-obrazovnom radu sa našom omladinom. U tom kontekst veoma je važno da rad nastavnog osoblja prati savremena i potrebama prilagođena infrastruktura. Značajno je i to što se Behram-begova medresa već duži niz godina nalazi na samom vrhu po rezultatima koje njezini učenici ostvaruju. Direktor Zajimović je napomenuo da će Vakufska direkcija putem partnera nastojati da se realizira i ovaj projekat doma za učenice Behram-begove medrese.


Anketa

  • Koju godinu je Islamska zajednica u BiH proglasila godinom Aladža džamije?