Medžlis IZ Bijeljina i Medžlis IZ Janja kao primjer unapređenja vakufske imovine

Medžlis IZ Bijeljina i Medžlis IZ Janja kao primjer unapređenja vakufske imovine

Medžlis IZ Bijeljina i Medžlis IZ Janja raspolažu određenim površinama poljoprivrednog vakufskog zemljišta. Kao i ostali Medžlisi na području RS susreli su se sa činjenicom da je vakufska zemlja zarasla, neobrađena i prepuštena vremenu. Vrijedni imami ova dva medžlisa na čelu sa glavnim imamima su bili vizionari i sa svojim džematlijama osmislili projekte koji za cilj imaju kultivisanje vakufske imovine. Danas je zadovoljstvo posjetiti ova dva medžlisa i posjetiti vakufsku imovinu koja je u potpunosti kultivisana.

Medžlis IZ Bijeljina je ove godine zasijao 150 dunuma vakufske imovine kukuruzom i pšenicom, a preko 100 dunuma zemljišta medžlis je uzeo na korištenje od drugih lica. Medžlis IZ Janja je zasadio preko 30 dunuma krompira, preko 30 dunuma djeteline i preko 30 dunuma pšenice. Vrijedni imami i džematlije ova dva medžlisa su na najbolji način stavili u funkciju poljoprivrendo vakufsko zemljište, te omogućili da vakuf daje prihode što je njegova i svrha. Veoma važno je naglasiti da ova dva medžlisa raspolažu sa vlastitom mehanizacijom koja je potrebna za obrađivanje vakufskog zemljišta i da ista osim potrebe medžlisa koristi se i za potrebe Bošnjaka na ovim područjima kada je to neophodno. Impresivno je vidjeti kako ovi medžlisi imaju plan svake godine povećavati zasijane površine i kako se taj plan iz godine u godinu ostvaruje.

Medžlis IZ Bijeljina i Medžlis IZ Janja zaslužuju svaku vrstu podrške i pomoći u realizaciji započetih projekata. Ovim medžlisima upravljaju imami koji posao obavljaju i u džamiji i u džematu, ali veoma uspješno i na vakufskim nekretninama. Vakufska direkcija izražava zadovoljstvo njihovim odnosom prema vakufskoj imovini i čvrsto stoji na stanovištu da i dalje pruža nesebičnu pomoć i podršku u cilju dodatnog jačanja vakufske imovine i stavljanje iste u funkciju.

Medžlis IZ Bijeljina i Medžlis IZ Janja kao primjer unapređenja vakufske imovine

Anketa

  • Aladža džamija u Foči je?