MIZ Bratunac uspješno realizira proljetnu sjetvu

MIZ Bratunac uspješno realizira proljetnu sjetvu

U organizaciji Rijaseta Islamskezajednice u Bosni i Hercegovini, Vakufske direkcije i medžlisa Islamske zajednice u BiH počela je akcija kultiviranja vakufskog neobrađenog zemljišta.

Ovom akcijom Rijaset Islamske zajednice putemVakufske direkcije nastoji potaknuti medžlise da, obzirom na novonastalu situaciju izazvanu pandemijom korona virusa i mogućim ekonomskim implikacijama, zasade što veće površine vakufskog zemljišta.

Shvaćajući značaj proizvodnje vlastite hrane, naročito u ovom kriznom vremenu, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini subvencionira troškove u iznosu od sedamdeset posto proljetne sjetve.

Vakufska direkcija je u koordinaciji sa medžlisima napravila spiskove vakufskog zemljišta određenog za obradu, sadnog materijala te ostalog repromaterijala koji je neophodan za uspješnu poljoprivrednu sjetvu.

Medžlis Islamske zajednice Bratunac je u četvrtak 16. 04. 2020 u saradnji sa džematlijama džamata Bratunac i Pobuđe zasijao 8 dunuma krompira sorti Agria i Toronto. U narednom period džemat Voljevići će zasaditi također 6 dunuma krompira.

Glavni imam MedžlisaIslamskezajednice Bratunac Elviref. Hodžić zahvalio se svima koji su uvakufili svoje slobodno vrijeme i odazvali se na današnju akciju.


Fotografije