Nastavak radova na fojničkoj „Medresi“

Nastavak radova na fojničkoj „Medresi“

Radovi na izgradnji vakufsko - administrativnog centra „Medresa“ u Medžlisu Islamske zajednice Fojnica nastavljaju se nakon što su bili privremeno prekinuti 24. 03. 2020. godine zbog proglašenja stanja nesreće izazvane pandemijom Corona virusa. Radovi na objektu su u završnoj fazi a svečano otvorenje vakufsko- administrativnog centra „Medresa“ planirano je u programu ovogodišnje Manifestacije Dani vakufa.

Kamen temeljac za izgradnju vakufsko - administrativnog centra „Medresa“ u Fojnici održan je u sklopu 8. manifestacije „Dani vakufa u BiH“ 2018. godine koju organizira Vakufska direkcija u saradnji sa drugim organima Islamske zajednice u BiH. Objekat fojničke medrese finansira Vakufska direkcija putem Generalne direkcije vakufa Republike Turske.

Realizacija ovog projekta je od posebnog značaja za Medžlis Islamske zajednice Fojnica ali i sve građane ovog srednjobosanskog gradića. Zgrada centra podignuta je na mjestu stare Šaban efendijine medrese u Fojnici, a služit će prije svega kao edukativni, poslovni i administrativni centar Medžlisa IZ-e Fojnica. Zgrada će pored navedenog sadržavati apartmanski dio ali će kroz obdanište, koje je predviđeno idejnim rješenjem, zadržati vezu i sa prvobitnom namjenom Šaban efendijine Medrese.

Na nastavak radova uticale su mjere ublažavanja Kriznog štaba Federacije Bosne i Hercegovine.