Održana sjednica Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Održana sjednica Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Danas je pod predsjedavanjem reisu-l-uleme Huseina ef. Kavazovića održana osamnaesta redovna sjednica Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Na sjednici je utvrđen Nacrt Izvještaja o radu Rijaseta za 2019. godinu i Nacrt Finansijskog izvještaja Rijaseta za 2019. godinu i isti upućeni Vijeću muftija kao nadležnom organu na razmatranje.

U cilju što adekvatnije pripreme i sinhronizovanja aktivnosti Rijaseta i njegovih organizacionih jedinica Uprava za vjerske poslove je pripremila jedinstveni prijedlog i Nacrt plana ramazanskih aktivnosti za 1441. godinu po hidžri, odnosno 2020. godinu, koji je Rijaset usvojio.

Rijaset je odobrio finansijsku podršku pilot projektu „Savjetovalište za brak i porodicu“ koji će se provoditi u čitavoj Bosni i Hercegovini. Data je saglasnost na Sistematizaciju radnih mjesta u Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka i Prijedlog za imenovanje Komisije za pripremu standardne transkripcije Islamske zajednice. Formiran je organizacioni odbor u cilju pripreme i organiziranja međunarodne naučne konferencije o zločinu genocida u povodu 25. godišnjice genocida počinjenog na području Srebrenice.

Rijaset je razmatrao nacrt Pravilnika o polaganju mature u medresama i Pravilnik o organizaciji i radu Izdavačkog centra El-Kalem. Dao je suglasnost na Prijedlog plana upisa učenika u prvi razred srednjoškolskih ustanova Islamske zajednice za 2020/21. školsku godinu.

Na sjednici su razmatrani radno-pravni statusi i kadrovska pitanja među kojima je i prijedlog za premještaj Mensura ef. Pašalića u Upravu za vjerske poslove, te davanje saglasnosti na imenovanje Haris-ef. Veladžića za rukovodioca Službe za vjerske poslove i obrazovanje u Muftijstvu bihaćkom, na period od četiri godine.

Na kraju su razmatrani prijedlozi Ureda za društvenu brigu.

Preuzeto sa:islamskazajednica.ba