Ostaci stare džamije u džematu Ripač, MIZ Bihać

Ostaci stare džamije u džematu Ripač, MIZ Bihać

Dana 26.07.2020. godine direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović posjetio je džemat Ripač i upoznao se sa trenutnom situacijom oko mogućnosti obnove džamije na velikoj Otoci u samoj historijskoj jezgri Ripača. Slijedom navedenog proistekla je veoma plemenita i korisna incijativa da se izvrši obnova stare Ripačke džamije na Otoci. Džamija datira iz osmanlijskog perioda. Nažalost, za vrijeme II. svjetskog rata 1942. godine zapaljena je od strane jednog lokalnog pravoslavca koji je priznao svoj čin. Od tada nije obnavljana. Džematlije Ripča uzeli su sebi za obavezu da uz Allahovu pomoć obnove ovu lijepu džamiju i da joj vrate značaj i ulogu kakvu je nekad imala. Ukoliko se prikupi potrebna dokumentacija planirana je mogućnost apliciranja ovog projekta prema Generalnoj direkciji vakufa Republike Turske.

Osim posjete ostacima džamije, direktor je u društvu imama Mehmed ef. Beganovića i džematskog odbora obišao vakufske parcele koje jednim dijelom izlaze na rijeku Unu, a koje bi se potencijalno mogle iskoristiti u ekonomske svrhe iz čijih prihoda bi se mogle finansirati aktivnosti u džematu.

Istog dana, direktor je posjetio Islamski pedagoški fakultet u Bihaću i u pratnji dekana fakulteta dr. Hajrudina Hodžića obišao završene radove na rekonstrukciji zgrade Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Naime, Vakufska direkcija je putem Generalnog sekretarijata za vakufe iz Kuvajta obezbijedila sredstva za rekonstrukciju zgrade Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Nakon završene posjete, dekan Fakulteta je izrazio veliku zahvalnost Vakufskoj direkciji i Generalnom sekretarijatu za vakufe iz Kuvajta.


Fotografije