Oživljavanje evladijet vakufa Kestendžić

Oživljavanje evladijet vakufa Kestendžić

Jučer je u prostorijama Vakufske direkcije potpisan sporazum o oživljavanju evladijet vakufa Kestendžić . Sporazum je potpisan između Vakufske direkcije i predstavnika porodice Kestendžić. Radi se o vakufu koji je uspostavljen 1864 god. i isti je obuhvatao nekretnine u Sarajevu i okolini Vareša.

Cilj sporazuma je zajednički doprinos na oživljavanju ovog vakufa a što podrazumijeva povrat nacionaliziranih i uzurpiranih nekretnina. Radi se o vrijednim nekretninama. Za navedeni vakuf postoji sačuvana vakufnama. Jedan dio prihoda od ovog vakufa prema vakufnami ima se utrošiti u održavanje Arebi Atik džamije u Sarajevu i džamije u Varešu.