Počela izgradnja Aladža džamije u Foči

Počela izgradnja Aladža džamije u Foči

Dvanaestog decembra 2014. godine, u Foči su zvanično počeli radovi na ponovnoj izgradnji Aladža džamije koju je 1549. godine izgradio Hasan Nezir, bliski saradnik Mimara Sinana, a koja je u potpunosti srušena u augustu 1992. godine.

Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH je osigurala neophodna sredstva za ponovnu izgradnju i obnovu Aladža džamije putem Generalne direkcije vakufa Vlade Republike Turske.

Nakon što je 10. marta 2014. godine između dvije direkcije potpisan Protokol o obnovi Aladža džamije, 30. maja, u okviru manifestacije „Dani vakufa“, postavljen kamen temeljac, te 30. novembra sa firmom Arhiplus d.o.o. Mostar potpisan ugovor o obavljanju poslova nadzora nad izvođenjem radova na ponovnoj izgradnji Aladža džamije, stvoreni su uvjeti za početak radova  na izgradnji ove džamije.

U periodu od potpisivanja Protokola do dana kada su otpočeli radovi, Vakufska direkcija IZ u BiH je obavila mnogobrojne administrativno-pravne i druge radnje koje je bilo neophodno obaviti prije početka same izgradnje. Prije svega radnje koje se odnose na registraciju turske firme Sama Insaat-izvođača radova, pribavljanje radnih dozvola, odabir kooperanata iz Mostara, Foče i Jablanice, otvaranje kameoloma u Foči i uspostavljanje pristupnog puta za eksploataciju kamena i njegov odvoz na obradu u Jablanicu, odabir nadzora i drugo.Prvi kamen u temelj džamije ugradio je reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović koji se tim povodom prisutnima obratio.
Reisu-ulema je kazao da ne postoji ništa što nije moguće učiniti ukoliko postoji dobra volja među ljudima. 

"Aladža je simbolizirala tu dobru volju. Tada, oko nje je nastao grad, nastala je Foča. Danas je Foča tu, a Aladža će ponovo, ako Bog da, biti zajedno sa svojim gradom". On je izrazio nadu da će obnova ove džamije označiti novi period i za grad i za Bošnjake u Foči, ali i za sve Srbe koji tu žive.

"Smatramo da obnova Aladže i drugih vjerskih objekata predstavlja doprinos u izgradnji povjerenja među ljudima i učvršćivanju suživota i nadam se da će ona ustvari ujediniti ljude na ovom prostoru", poručio je reisu-l-ulema.

Svečanoj ugradnji prvog kamena u temelj Aladža džamije prisustvovao je muftija goraždanski Remzija ef. Pitić, direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović, predstavnik Uprave za vjerske poslove Republike Turske (Diyanet) Hasan Atli, predstavnici izvođača radova firma Sama Insaat iz Turske, predstavnici nadzora firma Arhiplus d.o.o. Mostar, predstavnici Medžlisa IZ Foča, koji su bili domaćini gostima, imami sa područja Medžlisa IZ Foča i Muftijstva goraždanskog, zatim džematlije iz Foče,  Bosansko-podrinjskog kantona, Sarajeva i dr. 
Nakon zimske pauze i opsežnih priprema, nastavljeni su radovi na ponovnoj izgradnji Aladža džamije u Foči.

U skladu sa mišljenjem nadzornog organa i ostalih sudionika na ovom projektu, u narednom periodu radit će se na izgradnji munare i izgradnji trijema džamije.
Zimski period iskorišten je za vađenje i pripremu kamena, tako da na lokalitetu Aladža džamije postoji dovoljna količina kamena koja će zasigurno utjecati na bržu dinamiku izvođenja radova, te se nadamo da ćemo u skorije vrijeme moći vidjeti građevinske konture ljepotice Aladža džamije u Foči.

Usvojenim dinamičkim planom trenutno se izvode radovi na tri '' fronta '' i to na izradi trijema ispred džamije, na nastavku zidanja minareta, te na nastavku zidanja zidova džamije i pripremama skela, oplata i remenata za ugaone mukarnase. Po ocjeni stručnjaka, kako do sada teku radovi, Aladža će biti završena u predviđenom roku. Naime, predviđeno je da obnova Aladža džamije bude završena u roku od 900 radnih dana.


Fotografije

Anketa

  • Ko je dao da se izgradi Arslanagića most u Trebinju?