Posjeta Gazi Husrev-begovoj medresi

Posjeta Gazi Husrev-begovoj medresi

U petak, 26. oktobra 2018. godine, Gazi Husrev-begovu medresu posjetio je direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Senaid Zajimović.

Povod posjete direktora Vakufske direkcije bio je pregled izvedenih radova koji su realizirani u skladu sa Sporazum o sufinansiranju projekta adaptacije i rekonstrukcije zgrade muškog odjeljenja Gazi Husrev-begove medrese, kojeg su ove dvije ustanove potpisale u junu mjesecu ove godine.

Direktor Medrese hfz. mr. Mensur Malkić upoznao je dr. Zajimovića sa dinamikom izvedenih radova, te su zajedno obišli prostorije i kabinete nad kojima je izvršena adaptacija i rekonstrukcija. Dr. Zajimović je izrazio zadovoljstvo kvalitetom izvedenih radova.

Finansijska sredstva za ovaj projekat obezbijedila je Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini putem Generalnog sekretarijata za vakufe Države Kuvajt. Naime, ovo je druga u nizu donacija koju je Vakufska direkcija obezbijedila od vakifa iz Kuvajta za projekte adaptacije i rekonstrukcije zgrade muškog odjeljenja Gazi Husrev-begove medrese. Prošle godine realiziran je projekat rekonstrukcije i adaptacije I, II i III sprata muškog internata.

Direktor Gazi Husrev-begove medrese hfz. mr. Mensur Malkić iskoristio je priliku da se zahvali Generalnom sekretarijatu za vakufe Države Kuvajt i Vakufskoj direkciji, prijateljima naše škole, na nesebičnoj pomoći u realizaciji pomenutog projekta.


Anketa

  • Koju godinu je Islamska zajednica u BiH proglasila godinom Aladža džamije?