Posjeta gradilištu Aladže džamije u Foči i Sinan-begove džamije u Čajniču

Posjeta gradilištu Aladže džamije u Foči i Sinan-begove džamije u Čajniču

Dana 12.12.2018. godine, predstavnici Vakufske direkcije, Amel Mešić, sekretar i Arnel Grbić, administrator, posjetili su gradilište Aladže džamije u Foči i Sinan-begove džamije u Čajniču.

U Foči su u pratnji Dženan ef. Krajišnika, glavnog imama Medžlisa IZ Foča i Šerifa Halilovića, predstavnika džemata Aladža džamije, obišli objekat Aladže džamije i njen harem kojom prilikom su se upoznali sa radovima koji se trenutno izvode. U objektu džamije se vrši oslikavanje zidova, završni elektroinstalacijski radovi te postavljanje glavnih ulaznih vrata. U haremu džamije se izvode završni radovi popločavanja harema, postavljanje kamenih kapa i osvjetljenja na haremski zid, te uređenje zelenih površina i mezara.

Od strane predstavnika Medžlisa IZ Foča iznesene su određene sugestije koje se odnose na završne radove i rješavanje pitanja odvoda kišnice sa krova džamije, obzirom da je od strane nadležne komisije zabranjena upotreba oluka.

U Čajniču predstavnici Vakufske direkcije su u pratnji predsjednice Medžlisa Anere Zagrljače obišli gradilište Sinan-begove džamije. Zbog vremenskih uslova radovi na izgradnji ove džamije su obustavljeni, a bit će nastavljeni u proljeće naredne godine. Dosad su završeni svi kameni radovi na zidovima objekta, trijema i stubova do glavne džamijske kupole i kupola trijema, te munare do visine kupole. Također su završeni radovi na turbetima do kupole. Osim toga, u tekućoj godini završena je izgradnja haremskog zida koji razdvaja harem od susjednih ulica. Čim se u proljeće ponovo nastave radovi započet će zidanje glavne kupole džamije i kupola trijema.

Predsjednica Medžlisa je istakla da je zadovoljna dosad izvršenim radovima na ponovnoj izgradnji ove džamije te izrazila nadu da će džamija biti završena i otvorena u 2020. godini, kako je i planirano.

Inače, glavni izvođač radova na obje navedene džamije je turska firma Sama Inşaat, a podizvođač je mostarska firma Bišina d.o.o., dok je nadzorni organ firma Arhi Plus d.o.o. Mostar.

Ponovna izgradnja ovih džamija započeta je potpisivanjem protokola između Generalne direkcije vakufa Republike Turske i Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH na način da je Vakufska direkcija IZ u BiH kroz uspostavljeni partnerski odnos putem Generalne direkcije vakufa Republike Turske obezbijedila neophodna finansijska sredstva za ponovnu izgradnju ovih džamija. Protokol o obnovi Aladža džamije potpisan je u martu 2014. godine, dok je Protokol o obnovi Sinan-begove džamije potpisan u maju 2015. godine. Svečano otvaranje Aladže džamije održat će se sljedeće, 2019. godine, a otvaranje Sinan-begove džamije je planirano u 2020. godini. /p>

Fotografije

Anketa

  • Koju godinu je Islamska zajednica u BiH proglasila godinom Aladža džamije?