Posjeta grdonačelniku Grada Sarajeva

Posjeta grdonačelniku Grada Sarajeva

Direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović i prof. dr. Amir Pašić su danas posjetili gradonačelnika Grada Sarajevo, g-dina Abdulaha Skaku.

Na sastanku se razgovaralo o projektima koje Vakufska direkcija realizira na području Grada Sarajevo, sa posebnim akcentom na projekte i objekte koji imaju status nacionalnih spomenika BiH. Istaknuta je važnost takvih objekata ne samo za Islamsku zajednicu već i za Grad Sarajevo. Također je istaknuta potreba uspostavljanja još bolje saradnje u cilju što adekvatnije realizacije projekata, te saradnje na ostalim aktivnostima koje se provode u zaštiti i očuvanju autentičnosti u rekonstrukciji i sanaciji vakufskih objekata, posebno na području Starog Grada.

Vakufska direkcija u saradnji sa ostalim institucijama Islamske zajednice u BiH ima namjeru realizirati rekonstrukciju većeg broja vakufskih objekata na području Starog Grada koji imaju status kulturno historijskih spomenika. Međutim susreće se sa urbanističkim planovima i projektima koji su stari preko 40 godina i koji otežavaju proceduru dobijanja adekvatnih dozvola i saglasnosti. Na sastanku je konstatovano da se mora prevazići ovaj problem i riješiti pitanje izrade urbanističkih planova.


Anketa

  • Aladža džamija u Foči je?