Posjeta Medžlisu IZ Bosanska Kostajnica

Posjeta Medžlisu IZ Bosanska Kostajnica

Predstavnici Vakufske direkcije boravili su 15.01.2020. godine u radnoj posjeti Medžlisu IZ Bosanska Kostajnica. Sastanku je osim predstavnika Vakufske direkcije prisustvovao glavni imam Haris ef. Ahmić sa saradnicima.Tom prilikom razgovaralo se o stanju vakufske imovine, kao i o perspektivi vakufske imovine, te o mogućnosti realizacije projekata koji će doprinijeti razvoju vakufske imovine.

U toku sastanka konstantirano je da Medžlis IZ Bosanska Kostajnica ne raspolaže velikim površinama vakufske imovine, te su određeni koraci i smjernice u kom pravcu treba ići s ciljem afirmacije vakufske imovine. Posebna pažnja posvećena je popisu i evidenciji postojeće vakufske imovine kao i popisu imovine koja je oduzeta Islamskoj zajednici u proteklim društveno političkim sistemima.

Posebno je akceptirana potreba promjene vlasničke indikacije u katastarskim i gruntovnim knjigama na osnovu Zaključka Vijeća muftija. Predstavnici Vakufske direkcije su predstavnicima Medžlisa IZ Bosanska Kostajnica dali konkretne upute za rješavanja određenih pitanja o načinu upravljanja i raspolaganja vakufskom imovinom, sa posebnim osvrtom na normativne akte koji uređuju pitanje upravljanja i raspolaganja vakufskom imovinom.