Predstavnici džemata Ik're iz Minhena uvakufili novčana sredstva za izgradnju Centra za Kur’an i sunnet

Predstavnici džemata Ik're iz Minhena uvakufili novčana sredstva za izgradnju Centra za Kur’an i sunnet

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu započeo je sa izgradnjom vakufskog objekta Centra za Kur’an i sunnet. Objekat će biti smješten na vakufskoj parceli Halačevića vakuf u ulici Telali. Cilj je generacijama koje dolaze ostaviti finansijski samoodrživ vakufski objekat čija je osnovna funkcija jačanje hifza i institucionalnog izučavanja Kur’ana i sunneta Božijeg Poslanika, s.a.v.s., u Bosni i Hercegovini.

Ovom prilikom su u ponedjeljak, 20. augusta 2018., na Dan Arefata 1439. h. g., Fakultet islamskih nauka posjetili predstavnici bošnjačkog džemata Ikre iz Minhena i tom prilikom uručili donaciju od 7535 eura.

Delegaciju džemata u sastavu: Almir Botonjić (predsjednik džemata), Sulejman ef. Čolaković (imam, hatib i muallim), kurra hfz. Admir Husić (muhaffiz, hatib i vaiz) i Emir Kadić (Sabornik IZ Bošnjak u Njemačkoj i jedan od osnivača džemata) dočekali su dekan Fakulteta islamskih nauka, prof. dr. Zuhdija Hasanović, prodekan, prof. dr. Mustafa Hasani, gl. imam Medžlisa IZ Sarajevo, hfz. dr. Kenan Musić i viši asistent na Katedri za kiraet, hfz. mr. Abdul-Aziz Drkić.

Uprkos činjenici da su i sami u procesu prikupljanja sredstava za izgradnju džematskih prostorija, odlučili su kao džemat, kako sami kažu, "ugraditi jednu ciglu" u Centar za Kur'an i sunnet.

Zanimljivo je da su u početku imali nijjet uvakufiti 1000 KM, ali u vrlo kratkom vremenskom periodu, nakon što su uputili poziv svojim džematlijama, skupili su 7535 eura.

Molimo Allaha Uzvišenog da im ovu donaciju upiše u njihova najbolja djela, podari im bereketa u njihovome džematu i pomogne da što prije usele u nove džematske prostorije.