Predstavnici humanitarne organizacije Rahma iz Kuvajta posjetili Vakufsku direkciju

Predstavnici humanitarne organizacije Rahma iz Kuvajta posjetili Vakufsku direkciju

Direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović primio je dana 30. aprila 2018. godine gosp. Halida Mulu, člana Upravnog odbora humanitarne organizacije Rahma iz Kuvajta i gosp. Aymana El Fakawya, predstavnika Udruženja za blagostanje UB Sarajevo - Rahma international Kuwait.

Razlog posjete jeste upoznavanje sa dinamikom realizacije projekta RTV Islamske zajednice „BIR“ i obilazak novoopremljenog studija kojeg je HO Rahma iz Kuvajta putem Vakufske direkcije sufinansirala sa 50.000,00 eura.

Na sastanku je razgovarano o nastavku finansijske podrške RTV Islamske zajednice „BIR“ i saradnji na budućim projektima. Do sada je Islamska zajednica putem Vakufske direkcije sa ovom organizacijom realizirala značajan broj projekata.

Direktor Vakufske direkcije je izrazio zahvalnost gosp. Halidu Muli na posjeti i zamolio ga da prenese selame i zahvalu generalnom direktoru humanitarne organizacije Rahma iz Kuvajta, za pomoć i podršku koju pruža u realizaciji vakufskih projekata u BiH.

Predstavnici humanitarne organizacije Rahma iz Kuvajta posjetili Vakufsku direkciju

Anketa

  • Aladža džamija u Foči je?