Predstavnici Vakufske direkcije u radnoj posjeti MIZ-e Vareš

Predstavnici Vakufske direkcije u radnoj posjeti MIZ-e Vareš

Direktor Vakufske direkcije sa svojim saradnicima je u sklopu planskih aktivnosti posjetio Medžlis IZ Vareš. Cilj posjete jeste održavanje sastanaka sa predstavnicima Medžlisa i predstavnicima džemata na kojima se razgovaralo o trenutnom stanju vakufa sa osvrtom na planove i aktivnosti vezano za vakufsku imovinu.

U tom kontekstu prvi dio radne posjete odnosio se na sastanak sa rukovodstvom Medžlisa IZ Vareš i to sa glavnim imamom Sadžidom ef. Ramićem, predsjednikom Medžlisa, Denisom Kovačevićem i sekretarom.

Rukovodstvo Medžlisa je u kratkim tezama informiralo predstavnike Vakufske direkcije o stanju vakufske imovine. Na sastanku se razgovaralo i o projektima Medžlisa IZ Vareš koji se odnose na jačanje vakufske imovine i formiranje ekonomskih preduvjeta za njen razvoj. U tom kontekstu dogovoreni su konkretni koraci u cilju rješavanja određenih pitanja koja se odnose na vakufsku imovinu, kao i koraci koji će doprinijeti razvoju vakufske imovine kroz kultivisanje iste i gradnju novih vakufskih objekata.

Predstavnici Vakufske direkcije u radnoj posjeti MIZ-e Vareš

U drugom dijelu radne posjete upriličen je sastanak sa predsjednicima džematskih odbora i imamima sa područja Medžlisa IZ Vareš. Direktor Vakufske direkcije se tom prilikom prisutnim kratko obratio govoreći o važnosti zaštite i unapređenja vakufske imovine kao i obaveznosti svih nas da vodimo brigu o vakufskoj imovini.

Istog dana održan je sastanak sa načelnikom Općine Vareš g-dinom Zdravkom Maroševićem na kojem je bilo razgovora o pojedinim predmetima koji se odnose na vakufsku imovinu, a u koje je uključena i općinska administracija.

Vakufska direkcija će nastaviti sa planskim aktivnostima posjete medžlisima u cijeloj BiH.

Predstavnici Vakufske direkcije u radnoj posjeti MIZ-e Vareš

Anketa

  • Ko je dao da se izgradi Arslanagića most u Trebinju?