Predstavnik Bejtu Zekata iz Kuvajta u posjeti Vakufskoj direkciji

Predstavnik Bejtu Zekata iz Kuvajta u posjeti Vakufskoj direkciji

Ovih dana u posjeti Vakufskoj direkciji boravi g-din Halef El-Mutajri, predstavnik Bejtu Zekata iz Kuvajta. Razlog posjete jeste obilazak projekata i uvid u realizaciju radova na izgradnji džamije u džematu Brezik, MIZ Zavidovići, zatim džamije i islamskog centra u džematu Pećigrad, MIZ Cazin, kao i završetak izgradnje džamije u džematu Obarak, MIZ Goražde. Vakufska sredstva za realizaciju navedenih projekata Vakufska direkcija je obezbijedila putem Generalnog sekretarijata vakufa države Kuvajt, koja se implementiraju putem Bejtu Zekata.

Tim povodom direktor Vakufske direkcije dr. Senajid Zajimović je u prostorijama Vakufske direkcije održao sastanak sa g-dinom Halefom El-Mutajrijem. Na sastanku je razgovarano o nastavku saradnje i o budućim vakufskim projektima. Do sada je Islamska zajednica putem Vakufske direkcije sa ovom institucijom realizirala veliki broj projekata.

Direktor Vakufske direkcije je izrazio zahvalnost g-dinu Halef El-Mutajriju na posjeti i zamolio je da prenese selame i zahvalu g-dinu Bedr Es-Sumejtiju, generalnom direktoru Bejtu Zekata, za pomoć i podršku koju pruža u realizaciji vakufskih projekata u BiH.


Fotografije