Pripreme za otvaranje Aladža džamije u sklopu „Dana džamija“

Pripreme za otvaranje Aladža džamije u sklopu „Dana džamija“

Radovi na ponovnoj izgradnji Aladže džamije u Foči u završnoj su fazi. U skladu sa planiranom dinamikom trebali bi biti okončani najkasnije do kraja mjeseca aprila tekuće godine. U unutrašnjosti objekta džamije preostali su radovi montaže minbera čiji elementi su dostavljeni do gradilišta te će biti sastavljeni u narednim danima. U unutrašnjosti džamije trenutno se vrše radovi oslikavanja koji će također biti završeni u planiranom roku, kao i radovi instaliranja ozvučenja.

Kada je u pitanju vanjsko uređenje trenutno se izvode radovi izgradnje šadrvana koji se nalazi na platou ispred objekta džamije. Kameni elementi šadrvana su dopremljeni, te će se u narednom periodu pristupiti njegovoj montaži. Također, u dvorištu džamije preostalo je postavljanje vanjskih rasvjetnih tijela.

Pored tih radova, u narednom periodu pristupit će se uređenju turbeta sa mezarom Hasana Nazira, graditelja džamije, zatim druga dva mezara pored turbeta, kao i uređenju ostataka drugih mezara pronađenih u haremu džamije.

Naprijed spomenuti radovi bit će intezivirani kada vremenski uslovi dopuste njihovo izvođenje. Svi radovi na ponovnoj izgradnji Aladže džamije trebaju biti završeni do kraja mjeseca aprila tekuće godine, a svečanost otvaranja Aladže džamije planirana je u povodu obilježavanja „Dan džamija“ u Bosni i Hercegovini.

Ponovna izgradnja Aladže džamije jedan je od najvažnijih projekata kojeg realizira Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u partnerskom odnosu sa Generalnom direkcijom vakufa Republike Turske.