Privredni forum u organizaciji medžlisa iz sanski most i bosna international forum

Privredni forum u organizaciji medžlisa iz sanski most i bosna international forum

U sklopu manifestacije Musalla 2017 direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović je dana 06.07.2017. godine prisustvovao 1. Privrednom forumu, kojeg je organizovao Medžlis IZ Sanski Most i Bosna Intrenational Forum.

U sklopu foruma predstavljen je projekat Hamzibegovog vakufskog tržnog centra, čiji je početak izgradnje planiran u tekućoj godini, te modul realizacije koji uključuje domaće organizacije i strane investitore.

Također, predstavljen je projekat strategije ekonomskog razvoja vakufa u Bosni i Hercegovini kao ekonomskog potencijala.

Kroz ovakve projekte koji se realiziraju posljednjih godina cilj Vakufske direkcije je da oživi ulogu i ojača ekonomski potencijal vakufa kojeg je imao, ali kojeg i ima, istakao je dr. Zajimović.

Nadalje, namjera je da se u skladu sa trendom javno-privatnog partnerstva oživi takav način i ponovno partnerstvo između javnog, privatnog sektora i nevladinih organizacija, u razvoju lokalnih Zajednica, kao i razvoju vakufa jer je kroz historiju vakuf i bio glavni nosioc razvoja Zajednice.

Vakufi su idealan faktor koji u saradnji sa javnim i privatnim sektorom, kao i nevladinim organizacijama, može mnogo učiniti na razvoju lokalne Zajednice.

Projekat izgradnje tržnog centra u Sanskom Mostu zasigurno će poboljšati standard života običnog čovjeka. Na ovaj način mi želimo da budemo partner stabilnosti našeg društva, jer za to smo odgovorni i kao pojedinci i kao Zajednica.

Na kraju možemo zaključiti, da je cilj ovog Foruma bio ostvarivanje kontakata sa poslovnim partnerima koji će doprinjeti kvalitetnom funkcioniranju tržnog centra, te predstavljanju novih projekata i načina njihove realizacije.

Privredni forum u organizaciji medžlisa iz sanski most i bosna international forum

Anketa

  • Ko je dao da se izgradi Arslanagića most u Trebinju?