Radna posjeta Medžlisu IZ Breza

Radna posjeta Medžlisu IZ Breza

Predstavnici Vakufske direkcije, dr. Senaid Zajimović, direktor i Huso Salihović, pravnik, boravilsu 13.09.2017. godine i u radnoj posjeti Medžlisu IZ Breza.

U prvom dijelu radne posjete predstavnici Vakufske direkcije održali su sastanak sa predsjednikom Medžlisa Sejidom Osmanovićem, glavnim imamom Zejdom ef. Sokićem i Naimom ef. Smajićem, sekretarom.

Tom prilikom razgovaralo se o stanju vakufske imovine, kao i o perspektivi vakufske imovine, te o mogućnosti realizacije projekata koji će doprinijeti razvoju vakufske imovine. U toku sastanka konstantirano je da Medžlis IZ Breza raspolaže velikim površinama vakufske imovine, te su određeni koraci i smjernice u kom pravcu treba ići s ciljem afirmacije vakufske imovine. Predstavnici Vakufske direkcije su predstavnicima Medžlisa IZ Breza dali konkretne upute za rješavanja određenih pitanja o načinu upravljanja i raspolaganja vakufskom imovinom, sa posebnim osvrtom na normativne akte koji uređuju pitanje upravljanja i raspolaganja vakufskom imovinom.

Nakon radnog sastanka sa rukovodstvom Medžlisa IZ Breza, direktor Vakufske direkcije je održao radni sastanak sa predsjednicima džematskih odbora sa područja ovog Medžlisa. Tema sastanka bila je briga, održavanje, zaštita i angažiranje vakufa.

Direktor dr. Zajimović je tom prilikom govorio o važnosti vakufa kroz historiju, kao i angažiranju vakufa u sadašnjem vremenu. Posebno se osvrnuo na veoma važnu ulogu predsjednika džematskih odbora u zaštiti i unapređenju vakufske imovine. Nakon izlaganja dr. Senaida Zajimovića, predsjednici džematskih odbora su kroz konkretna pitanja tražili instrukcije vezano za upravljanje vakufskom imovinom.


Anketa

  • Ko je dao da se izgradi Arslanagića most u Trebinju?