Radna posjeta Muftijstvu banjalučkom

Radna posjeta Muftijstvu banjalučkom

Direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović je posjetio Muftijstvo banjalučko i Medžlis IZ Banja Luka te se tom prilikom sastao sa muftijom banjalučkim dr. Osmanom Kozlićem i rukovodstvom Medžlisa IZ Banja Luka.

Jedna od tema sastanka bila je i ponovna izgrandja Arnaudije džamije. Na sastanku su dogovoreni konkretni koraci i dinamika u realizaciji ovog izuzetno vrijednog projekta. Naime, Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH je u potpunosti obezbjedila finansijska sredstva za ponovnu izgradnju Arnaudije džamije.

Na sastanku se razgovaralo i o ostalim aktivnostima koje Vakufska direkcija, Muftijstvo banjalučko i Medžlis IZ Banja Luka provode na zaštiti i unapređenju vakufske imovine na području ovog Medžlisa, kao i o realizaciji već započetih vakufskih projekata.

Nakon završenog sastanka organizirana je posjeta nekoliko vakufskih loklacija koje su perspektivne i koje će se u narednom periodu nastojati staviti u funkciju u cilju osnaživanja vakufa.

Tokom posjete moglo se utvrditi da su Muftijstvo banjalučko i Medžlis IZ Banja Luka u prethodnih nekoliko godina dosta uradili na projektima jačanja vakufa, te da su vidljivi rezultati zalaganja i rada na osnaživanju vakufske imovine.


Fotografije

Anketa

  • Ko je dao da se izgradi Arslanagića most u Trebinju?