Radovi na izgradnji vakufskog stambeno-poslovnog objekta u Odobašini

Radovi na izgradnji vakufskog stambeno-poslovnog objekta u Odobašini

U sklopu aktuelnih projekata koje trenutno realizira Vakufska direkcija, nastavljaju se radovi na izgradnji vakufskog stambeno-poslovnog objekta u sarajevskoj ulici Odobašina br.19, u Sarajevu.

Naime, radovi do sada teku po planu i predviđenom dinamikom. Svi dosadašnji radovi su izvedeni u skladu sa investicijsko-tehničkom dokumentacijom, kao i opisom i vrstom predmjera radova.

Vakufska direkcija na terenu nastavlja sa projektima koji imaju za cilj unapređenje vakufske imovine, kao i jačanje vakufske imovine.

U galeriji fotografija možete pogledati aktuelne radove na objektu.


Fotografije

Anketa

  • Ko je dao da se izgradi Arslanagića most u Trebinju?